messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผึ้ง info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
บ้านผึ้ง
อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผึ้ง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม
อบรมให้ความรู้ในการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล
รายละเอียด : เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2565 เวลา 10.00 น. พนักงาน อบต.บ้านผึ้ง เข้าอบรมเพื่อสร้างจิตสำนึกในการเป็นข้าราชการที่ดี และการปกิบัติตามหลักธรรมาภิบาล โดยฝึกอบรมเกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์กรต่อการบริการประชาชนด้วยจิตสำนึกความรับผิดชอบ ตามวัฒนธรรมองค์กร ที่ได้ประกาศไว้ คือ “สุภาพอ่อนน้อม ยิ้มไหว้ทักทายกัน บนพื้นฐานวิถีไทย บริการรวดเร็วทันใจ ภายใต้หลักธรรมาภิบาล ทำงาน แบบ Teamwork’s” โดยมีนายปิ่นทอง พจนา ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดนครพนม และนายสัญติยากร พรมวัง ท้องถิ่นอำเภอเมืองนครพนม เป็นวิทยากร
ผู้โพส : admin