info_outline ข้อมูลการติดต่อ

 

ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผึ้ง 169 หมู่8 อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 48000 อบต. โทร. 042-530678 กู้ชีพ. โทร. 042-530659


การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
play_arrow การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ระบบ-online
สถิติการเข้าเว็บไซต์ สถิติ
วันนี้ 160
เมื่อวาน 532
เดือนนี้ 4,063
เดือนที่แล้ว 11,043
ทั้งหมด 48,672

account_box กองช่าง
(นายสุดสาคร ทองหมั้น)
ผอ.กองช่าง
(นายสุดสาคร ทองหมั้น)
ผอ.กองช่าง
(นายสราวุธ ไตรทิพย์)
นายช่างโยธาชำนาญงาน
(นายสราวุธ ไตรทิพย์)
นายช่างโยธาชำนาญงาน
นายกฤษตวรรณ กำลังงาม
ผช.นายช่างโยธา
นายกฤษตวรรณ กำลังงาม
ผช.นายช่างโยธา
(นายอุทัย เดชสอน)
ผช.นายช่างไฟฟ้า
(นายอุทัย เดชสอน)
ผช.นายช่างไฟฟ้า
(นายอดิเรก อุปครุฑ)
ผช.นายช่างไฟฟ้า
(นายอดิเรก อุปครุฑ)
ผช.นายช่างไฟฟ้า
(น.ส.รัตติยา ชนะพจน์)
ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ
โทร : 042-530678
(น.ส.รัตติยา ชนะพจน์)
ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ
โทร : 042-530678
(น.ส.ธันยพัฒน์ เชื้อดวงผุย)
ผช.เจ้าพนักงานธุรการ (กองช่าง)
(น.ส.ธันยพัฒน์ เชื้อดวงผุย)
ผช.เจ้าพนักงานธุรการ (กองช่าง)
(น.ส.เยาวลักษณ์ แก้วมะ)
คนงานทั่วไป
โทร : 042530678
(น.ส.เยาวลักษณ์ แก้วมะ)
คนงานทั่วไป
โทร : 042530678
(นายสนอง แก่นคำ)
คนงานทั่วไป
(นายสนอง แก่นคำ)
คนงานทั่วไป
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
(ด.ต.พิทักษ์ ต่อยอด)
นายก อบต.บ้านผึ้ง
(ด.ต.พิทักษ์ ต่อยอด)
นายก อบต.บ้านผึ้ง
(นายประพันธ์ เพิ่มพูล)
ปลัด อบต.บ้านผึ้ง
(นายประพันธ์ เพิ่มพูล)
ปลัด อบต.บ้านผึ้ง
การบริหารจัดความเสี่ยงโดยมีการดำเนินการตามมาตรฐานการควบคุมภายใน
play_arrow ประกาศ
play_arrow แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
play_arrow แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
การประชุมพนักงาน-อบต-
    image ภาพการประชุมพนักงานงาน
หนังสือพิมพ์