องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผึ้ง info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
บ้านผึ้ง
อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผึ้ง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม
account_box กองช่าง
(นายสุดสาคร ทองหมั้น)
ผู้อำนวยการกองช่าง
(นายสราวุธ ไตรทิพย์)
นายช่างโยธาชำนาญงาน
น.ส.สุภาดี ดอนหล้า
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
โทร/โทรสาร : 042530678
(นายกฤษตวรรณ กำลังงาม)
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
(นายอุทัย เดชสอน)
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
(นายอดิเรก อุปครุฑ)
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
(นางสาวรัตติยา ชนะพจน์)
ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ
โทร/โทรสาร : 042-530678
(น.ส.ธันยพัฒน์ เชื้อดวงผุย)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
(น.ส.เยาวลักษณ์ แก้วมะ)
คนงานทั่วไป
โทร/โทรสาร : 042530678
(นายสนอง แก่นคำ)
คนงานทั่วไป
นายอดิศร แปทา
คนงานทั่วไป