info_outline ข้อมูลการติดต่อ

 

ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผึ้ง 169 หมู่8 อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 48000 อบต. โทร. 042-530678 กู้ชีพ. โทร. 042-530659


การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
play_arrow การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ระบบ-online
สถิติการเข้าเว็บไซต์ สถิติ
วันนี้ 52
เมื่อวาน 424
เดือนนี้ 3,955
เดือนที่แล้ว 10,935
ทั้งหมด 48,564

play_arrow ข้อบัญญัติตำบล
insert_drive_file ข้อบัญญัติ เรื่อง กำรบริหำรกิจกำรสถำนีสูบน้ำด้วยไฟฟ้ำบ้ำนผึ้ง หมู่ที่ 15 พ.ศ.2558 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2558 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 98 |
insert_drive_file ข้อบัญญัติ เรื่องการติดตั้งป้ายโฆษณา 2557 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มกราคม 2558 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 102 |
insert_drive_file ข้อบัญญัติ เรื่องกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 2557 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มกราคม 2558 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 102 |
insert_drive_file ข้อบัญญัติ เรื่องตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญ 2555 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มกราคม 2558 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 97 |
insert_drive_file ข้อบัญญัติ เรื่องการกำจัดสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย 2553 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มกราคม 2558 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 110 |
insert_drive_file ข้อบัญญัติ เรื่องการขายอาหาร สะสมอาหาร 2548 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มกราคม 2558 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 97 |
1 - 6 (ทั้งหมด 6 รายการ) 1
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
(ด.ต.พิทักษ์ ต่อยอด)
นายก อบต.บ้านผึ้ง
(ด.ต.พิทักษ์ ต่อยอด)
นายก อบต.บ้านผึ้ง
(นายประพันธ์ เพิ่มพูล)
ปลัด อบต.บ้านผึ้ง
(นายประพันธ์ เพิ่มพูล)
ปลัด อบต.บ้านผึ้ง
การบริหารจัดความเสี่ยงโดยมีการดำเนินการตามมาตรฐานการควบคุมภายใน
play_arrow ประกาศ
play_arrow แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
play_arrow แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
การประชุมพนักงาน-อบต-
    image ภาพการประชุมพนักงานงาน
หนังสือพิมพ์