องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผึ้ง info_outline ข้อมูลการติดต่อ account_box กองการศึกษาฯ

องค์การบริหารส่วนตำบล
บ้านผึ้ง
อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผึ้ง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม
play_arrow ข้อบัญญัติตำบล
insert_drive_file ข้อบัญญัติ เรื่อง กำรบริหำรกิจกำรสถำนีสูบน้ำด้วยไฟฟ้ำบ้ำนผึ้ง หมู่ที่ 15 พ.ศ.2558 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2558 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 385
insert_drive_file ข้อบัญญัติ เรื่องการขายอาหาร สะสมอาหาร 2548 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มกราคม 2558 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 382
insert_drive_file ข้อบัญญัติ เรื่องการกำจัดสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย 2553 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มกราคม 2558 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 416
insert_drive_file ข้อบัญญัติ เรื่องตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญ 2555 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มกราคม 2558 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 413
insert_drive_file ข้อบัญญัติ เรื่องกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 2557 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มกราคม 2558 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 410
insert_drive_file ข้อบัญญัติ เรื่องการติดตั้งป้ายโฆษณา 2557 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มกราคม 2558 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 494
1 - 6 (ทั้งหมด 6 รายการ) 1