องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผึ้ง info_outline ข้อมูลการติดต่อ account_box กองการศึกษาฯ

องค์การบริหารส่วนตำบล
บ้านผึ้ง
อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผึ้ง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม
camera_alt ภาพกิจกรรม
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากด้านการท่องเที่ยวจังหวัดสกลนครและจังหวัดนครพนม [19 สิงหาคม 2565]
โครงการฝึกอบรมการดับเพลิงเบื้องต้นการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการอพยพหนีไฟ [19 สิงหาคม 2565]
ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครอบครัว เพื่อป้องกันการค้าประเวณีประจำปี 2565 [15 สิงหาคม 2565]
กิจกรรมทำความสะอาด Big Cleaning Day [11 สิงหาคม 2565]
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SelF Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา 2564 [3 สิงหาคม 2565]
ร่วมกิจกรรมปลูกต้นรวงผึ้ง และปล่อยปลาเฉลิมพระเกียรติ [1 สิงหาคม 2565]
กิจกรรมทำความสะอาดและพัฒนาหมู่บ้าน ตามโครงการตำบลสะอาด ปอดภัย ไร้ขยะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2565 [1 สิงหาคม 2565]
เวทีสานพลัง สร้างนวัตกรรม สู่สุขภาวะชุมชนที่ยั่งยืน 2565 [25 กรกฎาคม 2565]
รับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลผักไหม [19 กรกฎาคม 2565]
รับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทอง จังหวัดอุดรธานี [12 กรกฎาคม 2565]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 - 10 (ทั้งหมด 121 รายการ)