องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผึ้ง info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
บ้านผึ้ง
อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผึ้ง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม
camera_alt ภาพกิจกรรม
No Gift Policy [14 กุมภาพันธ์ 2566]
โครงการส่งเสริมการออกกำลังกาย ให้แก่ประชาชนตำบลบ้านผึ้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [9 กุมภาพันธ์ 2566]
การประชาคม ประชุม เพื่อพิจารณาโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข [3 กุมภาพันธ์ 2566]
ไทตาด [23 มกราคม 2566]
การระดมความคิด แลกเปลี่ยน หาแนวทางการดำเนินโครงการ “ตำบลสีขาว” [19 มกราคม 2566]
No Gift Policy [21 ธันวาคม 2565]
การคัดเลือกอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผึ้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [25 พฤศจิกายน 2565]
สำรวจความต้องการฝึกอาชีพ [17 พฤศจิกายน 2565]
มอบเครื่องดนตรี [17 พฤศจิกายน 2565]
การจัดงานประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี พ.ศ.2565 [11 พฤศจิกายน 2565]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1 - 10 (ทั้งหมด 132 รายการ)