องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผึ้ง info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
บ้านผึ้ง
อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผึ้ง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม
camera_alt ภาพกิจกรรม
ประกาศภาษีที่ดินสิ่งปลูกสร้าง [29 เมษายน 2565]
กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านการทุจริต [16 เมษายน 2565]
นโยบาย No Gift Policy [16 เมษายน 2565]
กิจกรรมประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบ [16 เมษายน 2565]
กิจกรรมเคารพธงชาติ และปฏิญาณตนในการต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบ [16 เมษายน 2565]
การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการเสนอปัญหา ความต้องการ [9 เมษายน 2565]
จดหมายข่าวงานจัดเก็บรายได้ [5 เมษายน 2565]
มอบทุนการศึกษาและการช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษาที่ 2/2564 [25 มีนาคม 2565]
มอบเงินช่วยเหลือนักเรียนยากจนหรือผู้ด้อยโอกาส [24 มีนาคม 2565]
รับมอบถุงยังชีพช่วยเหลือกลุ่มผู้สัมผัสเสี่ยงสูง [24 มีนาคม 2565]
1 - 10 (ทั้งหมด 90 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9