องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผึ้ง info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
บ้านผึ้ง
อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผึ้ง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม
cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศราคากลาง   ประกาศเชิญชวน   ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา  
rss_feed จ้างซ่อมสร้างถนนลูกรัง บ้านผึ้ง หมู่ที่ ๒ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร สูงโดยเฉลี่ย ๐.๔๐ เมตร หรือมีปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า ๔๐๐ ลูกบาศก์เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง
เผยแพร่วันที่ : 16 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 2
rss_feed จ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านผึ้ง หมู่ที่ ๒ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร สูงโดยเฉลี่ย ๐.๔๐ เมตร หรือมีปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า ๔๐๐ ลูกบาศก์เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 16 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน :
rss_feed จ้างปรับปรุงซ่อมแซมภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บ้านผึ้ง ตามรายละเอียดที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผึ้งกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง
เผยแพร่วันที่ : 13 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 2
rss_feed จ้างเหมารถบัสปรับอากาศโดยสารไม่ประจำทาง จำนวน ๕ คัน ตามโครงการอบรมและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุตำบลบ้านผึ้ง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 9 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 1
rss_feed ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 7 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 2
rss_feed จ้างปรับปรุงห้องน้ำหอประชุม ที่ทำการ อบต.บ้านผึ้ง ตามรายละเอียดที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผึ้งกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง
เผยแพร่วันที่ : 6 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 3
rss_feed จ้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านหนองปลาดุก หมู่ ๑๑ กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๔๗.๕๐ หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๙๐ ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง
เผยแพร่วันที่ : 6 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 1
rss_feed จ้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านหนองปลาดุก หมู่ ๒๑-๑๘ กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๙๘ หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙๙๐ ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง
เผยแพร่วันที่ : 6 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 2
rss_feed จ้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านนามน หมู่ที่ ๖ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๔๓ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๗๒ ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง
เผยแพร่วันที่ : 6 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 3
rss_feed จ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านวังกระแส หมู่ที่ ๓ สายที่ 1 กว้าง ๔ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร สูงโดยเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร สายที่ ๒ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร สูงโดยเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร หรือมีปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ลูกบาศก์เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง
เผยแพร่วันที่ : 6 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 3
rss_feed จ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านหนองปลาดุก หมู่ที่ ๒๐ กว้าง ๕ เมตร ยาว ๒,๐๐๐ เมตร พร้อมลงลูกรังเป็นบางช่วงไม่น้อยกว่า ๖๐๐ ลูกบาศก์เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง
เผยแพร่วันที่ : 6 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 1
rss_feed จ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านวังกระแส หมู่ที่ ๑๖ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร พร้อมลงลูกรังเป็นบางช่วงไม่น้อยกวา ๖๘๐ ลูกบาศก์เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง
เผยแพร่วันที่ : 6 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 1
rss_feed จ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านผึ้ง หมู่ที่ ๑๕ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร พร้อมลงลูกรังเป็นบางช่วงไม่น้อยกว่า ๖ญ๐ ลูกบาศก์เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง
เผยแพร่วันที่ : 6 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน :
rss_feed จ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้าสุขเจริญ หมู่ที่ ๑๐ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร พร้อมลงลูกรังเป็นบางช่วงไม่น้อยกว่า ๖๘๐ ลูกบาศก์เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง
เผยแพร่วันที่ : 6 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน :
rss_feed จ้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านนามน หมู่ที่ ๖ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๔๓ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๗๒ ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 3 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 1
rss_feed จ้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านหนองปลาดุก หมู่ ๒๑-๑๘ กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๙๘ หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙๙๐ ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 2 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 1
rss_feed ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ ตามโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข พัฒนาวัดตามแนวทาง ๕ ส ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 1 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 2
rss_feed จ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านหนองปลาดุก หมู่ที่ ๑๘ สายที่ ๑ กว้าง ๕ เมตร ยาว ๒,๐๐๐ เมตร สายที่ ๒ กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร สายที่ ๓ กว้าง ๕ เมตร ยาว ๒,๐๐๐ เมตร พร้อมลงดินลูกรังเป็นบางช่วงไม่น้อยกว่า ๒,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 1 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 2
rss_feed จ้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านหนองปลาดุก หมู่ ๑๑ กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๔๗.๕๐ หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๙๐ ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 1 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 2
rss_feed ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (สำนักปลัด) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 1 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 1
rss_feed จ้างขับรถรับ - ส่งนักเรียนผู้ด้อยโอกาส สายบ้านนาโพธิ์ - บ้านนามน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 28 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 1
rss_feed จ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านผึ้ง หมู่ที่ ๑๓ สายที่ 1 กว้าง ๔ เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร สูงโดยเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร สายที่ ๒ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๗๐๐ เมตร สูงโดยเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร หรือมีปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า ๖๘๐ ลูกบาศก์เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง
เผยแพร่วันที่ : 22 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 3
rss_feed จ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านวังกระแส หมู่ที่ ๔ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒,๐๐๐ เมตร พร้อมลงลูกรังเป็นบางช่วงไม่น้อยกว่า ๖๓๐ ลูกบาศก์เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง
เผยแพร่วันที่ : 22 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 4
rss_feed จ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทาง (ปรับอากาศ ๒ ชั้น และรถตู้พร้อมคนขับ โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร สู่การพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง
เผยแพร่วันที่ : 22 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 4
rss_feed จ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านผึ้ง หมู่ที่ ๑ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร พร้อมลงลูกรังเป็นบางช่วงไม่น้อยกว่า ๖๘๐ ลูกบาศก์เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง
เผยแพร่วันที่ : 22 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 2
rss_feed จ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านผึ้ง หมู่ที่ ๒ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร สูงโดยเฉลี่ย ๐.๔๐ เมตร หรือมีปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า ๔๐๐ ลูกบาศก์เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง
เผยแพร่วันที่ : 22 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 2
rss_feed จ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทาง (ปรับอากาศ ๒ ชั้น และรถตู้พร้อมคนขับ โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร สู่การพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 21 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 2
rss_feed จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน เลขครุภัณฑ์ ๔๕๖-๖๑-๐๑๒ (โทรทัศน์ LED TV ขนาด ๖๕ นิ้ว จำนวน ๑ เครื่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 21 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 1
rss_feed จ้างเหมาซ่อมบำรุงยานพาหนะและซ่อมบำรุงอื่นๆ รถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กค 7057 นครพนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 16 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 1
rss_feed ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุกน้ำ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศราคากลาง
เผยแพร่วันที่ : 6 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 6
rss_feed ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุกน้ำ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศเชิญชวน
เผยแพร่วันที่ : 6 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 6
rss_feed จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์บริการ การแพทย์ฉุกเฉิน (กู้ชีพ) องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผึ้ง ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 3 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 2
rss_feed จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์บริการ การแพทย์ฉุกเฉิน (กู้ชีพ) องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผึ้ง ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 3 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 3
rss_feed จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์บริการ การแพทย์ฉุกเฉิน (กู้ชีพ) องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผึ้ง ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 3 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 2
rss_feed จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์บริการ การแพทย์ฉุกเฉิน (กู้ชีพ) องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผึ้ง ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 3 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 2
rss_feed จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์บริการ การแพทย์ฉุกเฉิน (กู้ชีพ) องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผึ้ง ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 3 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 2
rss_feed จ้างปรับปรุงซ่อมแซมห้องศูนย์การเรียนรูธนาคารน้ำใต้ดิน อบต.บ้านผึ้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 3 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 3
rss_feed จ้างปรับเกรดถนนเรียบ บ้านนามน,นาโพธิ์ หมู่ที่ ๖,๕,๑๒,๑๗ กว้าง ๔ เมตร ยาวรวม ๗,๐๒๕ เมตร พร้อมลงลูกรังเป็นบางช่วงไม่น้อยกว่า ๖๘๕ ลบ.ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๘,๑๐๐ ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง
เผยแพร่วันที่ : 31 มกราคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 4
rss_feed จ้างปรับเกรดถนนเรียบ บ้านหนองเดิ่นพัฒนา หมู่ที่ ๒๓ กว้าง ๔ เมตร ยาวรวม ๖,๙๐๐ เมตร พร้อมลงลูกรังเป็นบางช่วงไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ลบ.ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๗,๖๐๐ ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง
เผยแพร่วันที่ : 31 มกราคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 3
rss_feed จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต. บ้านผึ้ง ประจำเดือนมกราคม พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 31 มกราคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 2
rss_feed จ้างปรับเกรดถนนเรียบ บ้านผึ้ง หมู่ที่ ๑,๒,๑๓,๑๕ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๐,๗๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๓,๐๐๐ ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง
เผยแพร่วันที่ : 30 มกราคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 4
rss_feed จ้างปรับเกรดถนนเรียบ บ้านวังกระแส หมู่ที่ ๓,๔,๑๖ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๒,๑๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๘,๔๐๐ ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง
เผยแพร่วันที่ : 30 มกราคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 4
rss_feed จ้างปรับเกรดถนนเรียบ บ้านหนองปลาดุก หมู่ที่ ๑๑,๑๘,๒๐,๒๑,๒๒ และบ้านน้อยนาคำ หมู่ที่ ๑๙ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๔,๗๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๘,๘๐๐ ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง
เผยแพร่วันที่ : 30 มกราคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 3
rss_feed จ้างปรับเกรดถนนเรียบ บ้านดงสว่าง,บ้านสุขเจริญ หมู่ที่ ๗,๑๐ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๗,๓๐๐ เมตร พร้อมลงลูกรังเป็นบางช่วงไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ลบ.ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๙,๒๐๐ ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง
เผยแพร่วันที่ : 30 มกราคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 4
rss_feed จ้างปรับเกรดถนนเรียบ บ้านเทพพนม,บ้านดอนม่วง หมู่ที่ 8,9 กว้าง 4.00 เมตร ยาวรวม 11,850 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 47,400 ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง
เผยแพร่วันที่ : 27 มกราคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 4
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านผึ้ง หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 26 มกราคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 4
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านผึ้ง หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 26 มกราคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 2
rss_feed ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อดำเนินการปรับปรุงสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุ ในเขตพื้นที่ตำบลบ้านผึ้ง จำนวน 3 หลัง 28 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 26 มกราคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 2
rss_feed จ้างปรับเกรดถนนเรียบ บ้านหนองเดิ่นพัฒนา หมู่ที่ ๒๓ กว้าง ๔ เมตร ยาวรวม ๖,๙๐๐ เมตร พร้อมลงลูกรังเป็นบางช่วงไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ลบ.ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๗,๖๐๐ ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 26 มกราคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 4
rss_feed จ้างปรับเกรดถนนเรียบ บ้านนามน,นาโพธิ์ หมู่ที่ ๖,๕,๑๒,๑๗ กว้าง ๔ เมตร ยาวรวม ๗,๐๒๕ เมตร พร้อมลงลูกรังเป็นบางช่วงไม่น้อยกว่า ๖๘๕ ลบ.ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๘,๑๐๐ ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 26 มกราคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 4
1 - 50 (ทั้งหมด 899 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18