info_outline ข้อมูลการติดต่อ

 

ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผึ้ง 169 หมู่8 อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 48000 อบต. โทร. 042-530678 กู้ชีพ. โทร. 042-530659


การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
play_arrow การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ระบบ-online
สถิติการเข้าเว็บไซต์ สถิติ
วันนี้ 39
เมื่อวาน 411
เดือนนี้ 3,942
เดือนที่แล้ว 10,922
ทั้งหมด 48,551

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวถนนแอสฟัสติก นามน หมู่ 6 ถึง บ้านดงสว่าง หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านผึ้ง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ร่างเอกสารประกวดราคา
เผยแพร่วันที่ : 19 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 1
rss_feed ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานชุดโต๊ะประชุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 19 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 1
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวถนนแอสฟัสติก นามน หมู่ 6 ถึง บ้านดงสว่าง หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านผึ้ง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศเชิญชวน
เผยแพร่วันที่ : 18 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 4
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวถนนแอสฟัสติก นามน หมู่ 6 ถึง บ้านดงสว่าง หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านผึ้ง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ยกเลิกประกาศเชิญชวน
เผยแพร่วันที่ : 18 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 1
rss_feed ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อปรับปรุงซ่อมแซมสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผึ้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 17 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน :
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านน้อยนาคำ หมู่ที่ 19 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง
เผยแพร่วันที่ : 16 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 1
rss_feed จ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านน้อยนาคำ หมู่ 19 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง
เผยแพร่วันที่ : 16 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 1
rss_feed จ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านหนองเดิ่นพัฒนา หมู่ที่ 23 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง
เผยแพร่วันที่ : 16 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 1
rss_feed จ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านหนองปลาดุก หมู่ที่ ๒๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง
เผยแพร่วันที่ : 16 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 1
rss_feed จ้างซ่อมแซมลูกรัง บ้านผึ้ง หมู่ที่ ๑๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง
เผยแพร่วันที่ : 16 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 1
rss_feed จ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านนาโพธิ์ หมู่ที่ ๑๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง
เผยแพร่วันที่ : 16 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน :
rss_feed จ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านดอนม่วง หมู่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง
เผยแพร่วันที่ : 16 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน :
rss_feed ซื้อวัสดุ หมึกเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 16 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน :
rss_feed จ้างเหมาตรวจเช็คระบบไฮดรอลิค และเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง รถกระเช้า ทะเบียน ๘๐ - ๘๑๗๕ นครพนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 16 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน :
rss_feed ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานชุดโต๊ะประชุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 16 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน :
rss_feed ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานชุดโต๊ะประชุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 16 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน :
rss_feed จ้างขุดลอกลำห้วยกุดนาใต้ บ้านผึ้ง หมู่ ๒ ขนาดปากบน กว้าง ๘ เมตร ยาว ๘๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๓ เมตร มีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๗,๘๐๐ ลูกบาศก์เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง
เผยแพร่วันที่ : 7 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 7
rss_feed จ้างก่อสร้างฝายชะลอน้ำ หมู่ที่ ๒ บ้านผึ้ง ขนาดหลังฝาย กว้าง ๕.๙๐ เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง
เผยแพร่วันที่ : 7 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 7
rss_feed จ้างขุดลอกลำห้วยกุดนาใต้ บ้านผึ้ง หมู่ ๒ ขนาดปากบน กว้าง ๘ เมตร ยาว ๘๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๓ เมตร มีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๗,๘๐๐ ลูกบาศก์เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 7 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 6
rss_feed จ้างก่อสร้างฝายชะลอน้ำ หมู่ที่ ๒ บ้านผึ้ง ขนาดหลังฝาย กว้าง ๕.๙๐ เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 7 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 6
rss_feed ซื้อวัสดุ อุปกรณ์และน้ำดื่ม ในการดำเนินตามโครงการตำบลสะอาด ปลอดภัย ไร้ขยะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 5 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 7
rss_feed จ้างเหมาต่ออายุโดเมนพร้อมปรับปรุงระบบฐานข้อมูลเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผึ้ง ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 21
rss_feed จ้างซ่อมบำรุงรถบรรทุกขยะ ทะเบียน ๘๐-๕๓๓๙ นครพนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 15
rss_feed ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ตู้น้ำดื่ม (ร้อน/เย็น) จำนวน ๕ ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 26 มกราคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 26
rss_feed จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บ้านผึ้ง ประจำเดือน มกราคม กุมภาพันธ์และมีนาคม พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 25 มกราคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 30
rss_feed จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กค ๗๐๕๗ นครพนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 25 มกราคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 26
rss_feed จ้างซ่อมบำรุงรักษารถกระบะเท้ท้าย ทะเบียน บฉ ๑๕๒๔ นครพนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 25 มกราคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 26
rss_feed จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมพาหนะรถยนต์ส่วนกลาง กค ๗๐๕๗ นครพนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 22 มกราคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 25
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวถนนแอสฟัสติก นามน หมู่ 6 ถึง บ้านดงสว่าง หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านผึ้ง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ร่างเอกสารประกวดราคา
เผยแพร่วันที่ : 21 มกราคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 17
rss_feed ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ จำนวน ๒๐ กล่อง (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 20 มกราคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 26
rss_feed จ้างก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินระบบเปิด ห้วยคำ หมู่ที่ ๑๐ บ้านสุขเจริญ ตำบลบ้านผึ้ง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผึ้ง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม จำนวน ๑ บ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 18 มกราคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 19
rss_feed จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บ้านผึ้ง ประจำเดือน มกราคม กุมภาพันธ์และมีนาคม พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง
เผยแพร่วันที่ : 11 มกราคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 44
rss_feed ก่อสร้างฝายชะลอน้ำ หมู่ที่ ๑๘ บ้านหนองปลาดุก ขนาดหลังฝาย กว้าง ๕.๙๐ เมตร ประกาศราคากลาง
เผยแพร่วันที่ : 10 มกราคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 38
rss_feed ก่อสร้างฝายชะลอน้ำ หมู่ที่ ๑๘ บ้านหนองปลาดุก ขนาดหลังฝาย กว้าง ๕.๙๐ เมตร ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 10 มกราคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 23
rss_feed จ้างเหมาเช่าเครื่องเสียงพร้อมติดตั้งอุปกรณ์และผู้ควบคุมเครื่อง ในการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปี ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 7 มกราคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 22
rss_feed จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กผึ้งหลวง ประจำเดือน มกราคม กุมภาพันธ์และมีนาคม พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง
เผยแพร่วันที่ : 6 มกราคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 42
rss_feed จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองปลาดุก ประจำเดือน มกราคม กุมภาพันธ์และมีนาคม พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง
เผยแพร่วันที่ : 5 มกราคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 31
rss_feed จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังกระแส ประจำเดือน มกราคม กุมภาพันธ์และมีนาคม พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง
เผยแพร่วันที่ : 5 มกราคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 32
rss_feed จ้างขุดลอกลำห้วยเค บ้านหนองเดิ่นพัฒนา หมู่ 23 ขนาดปากบน กว้าง ๑๕ เมตร ยาว ๘๑๖ เมตร ลึกเฉลี่ย ๓ เมตร มีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๑๒,๘๐๐ ลูกบาศก์เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง
เผยแพร่วันที่ : 4 มกราคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 34
rss_feed จ้างขุดลอกลำห้วยเค บ้านหนองเดิ่นพัฒนา หมู่ 23 ขนาดปากบน กว้าง ๑๕ เมตร ยาว ๘๑๖ เมตร ลึกเฉลี่ย ๓ เมตร มีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๑๒,๘๐๐ ลูกบาศก์เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 4 มกราคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 19
rss_feed จ้างขุดลอกลำห้วยเค บ้านหนองเดิ่นพัฒนา หมู่ 23 ขนาดปากบน กว้าง ๑๕ เมตร ยาว ๘๑๖ เมตร ลึกเฉลี่ย ๓ เมตร มีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๑๒,๘๐๐ ลูกบาศก์เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 4 มกราคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 19
rss_feed จ้างก่อสร้างฝายชะลอน้ำ หมู่ที่ ๒๓ บ้านหนองเดิ่นพัฒนา ขนาดหลังฝาย กว้าง ๕.๙๐ เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 4 มกราคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 18
rss_feed จ้างก่อสร้างฝายชะลอน้ำ หมู่ที่ ๖ บ้านนามน ขนาดหลังฝาย กว้าง ๕.๙๐ เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 4 มกราคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 18
rss_feed จ้างก่อสร้างฝายชะลอน้ำ หมู่ที่ ๒๓ บ้านหนองเดิ่มพัฒนา ขนาดหลังฝาย กว้าง ๕.๙๐ เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง
เผยแพร่วันที่ : 3 มกราคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 35
rss_feed จ้างก่อสร้างฝายชะลอน้ำ หมู่ที่ 6 บ้านผึ้ง ขนาดหลังฝาย กว้าง 5.90 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง
เผยแพร่วันที่ : 3 มกราคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 34
rss_feed จ้างปรับเกรดถนนพร้อมลงลูกรังเป็นบางช่วง บ้านผึ้ง หมู่ที่ 13 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง
เผยแพร่วันที่ : 28 ธันวาคม 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 35
rss_feed จ้างปรับเกรดถนนพร้อมลงลูกรังเป็นบางช่วง บ้านผึ้ง หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง
เผยแพร่วันที่ : 28 ธันวาคม 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 33
rss_feed จ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านผึ้ง หมู่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง
เผยแพร่วันที่ : 28 ธันวาคม 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 36
rss_feed ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ เพื่อการป้องกัน ควบคุม โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - ๑๙) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 28 ธันวาคม 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 34
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินระบบเปิด ห้วยเค หมู่ที่ 22 บ้านหนองปลาดุก ตำบลบ้านผึ้ง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผึ้ง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 1 บ่อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 24 ธันวาคม 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 42
1 - 50 (ทั้งหมด 220 รายการ) 1 2 3 4 5
บุคลากรภายใน
1608742800 ผู้บริหารองค์กร
(ด.ต.พิทักษ์ ต่อยอด)
นายก อบต.บ้านผึ้ง
(ด.ต.พิทักษ์ ต่อยอด)
นายก อบต.บ้านผึ้ง
(นายประพันธ์ เพิ่มพูล)
ปลัด อบต.บ้านผึ้ง
(นายประพันธ์ เพิ่มพูล)
ปลัด อบต.บ้านผึ้ง
การบริหารจัดความเสี่ยงโดยมีการดำเนินการตามมาตรฐานการควบคุมภายใน
play_arrow ประกาศ
play_arrow แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
play_arrow แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
การประชุมพนักงาน-อบต-
    image ภาพการประชุมพนักงานงาน
หนังสือพิมพ์