info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
บ้านผึ้ง
อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผึ้ง 169 หมู่8 อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 48000 อบต. โทร. 042-530678/โทรสาร. 042-530678 กู้ชีพ. โทร. 042-530659

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกัน
ระบบ-online

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 3
volume_down ประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภา อบต.บ้านผึ้ง poll
เผยแพร่วันที่ : 6 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview59
ประชาสัมพันธ์ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิก นายก อบต.บ้านผึ้ง poll
เผยแพร่วันที่ : 6 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview49
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาเป็นพนักงานจ้างของ อบต. poll
เผยแพร่วันที่ : 5 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview30
ประกวดคลิปสร้างสรรค์การต่อต้านการทุจริต poll
เผยแพร่วันที่ : 10 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview41
ประกวดสื่อสร้างสรรค์การต่อต้านการทุจริต poll
เผยแพร่วันที่ : 10 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview44 | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2]

camera_alt ภาพกิจกรรม
ประกาศรับสมัครเลือกตั้ง สมาชิกสภา อบต.บ้านผึ้งและนายก อบต.บ้านผึ้ง [7 ตุลาคม 2564]
รณรงค์ "งดเหล้าเข้าพรรษา มีสติ สู้วิกฤต" [23 กรกฎาคม 2564]
วันเข้าพรรษา 2564 [23 กรกฎาคม 2564]
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมกองช่าง [15 กรกฎาคม 2564]
 
play_arrow วิดีโอกิจกรรมหน่วยงาน
play_arrow ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
สอบราคาจ้างก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก ตลาดสด อบต.บ้านผึ้ง poll
เผยแพร่วันที่ : 13 พฤศจิกายน 2558 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview382
สอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารจำหน่ายสินค้าตลาดสด อบต.บ้านผึ้ง หมู่ที่ 12 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 พฤศจิกายน 2558 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview455
สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ตลาดสด อบต.บ้านผึ้ง poll
เผยแพร่วันที่ : 13 พฤศจิกายน 2558 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview382
ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านนามน หมู่ 6 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 พฤศจิกายน 2558 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview343

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
language หนังสือราชการกรม
volume_down ประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภา อบต.บ้านผึ้ง poll
เผยแพร่วันที่ : 6 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview59
ประชาสัมพันธ์ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิก นายก อบต.บ้านผึ้ง poll
เผยแพร่วันที่ : 6 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview49
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาเป็นพนักงานจ้างของ อบต. poll
เผยแพร่วันที่ : 5 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview30
ประกวดคลิปสร้างสรรค์การต่อต้านการทุจริต poll
เผยแพร่วันที่ : 10 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview41
ประกวดสื่อสร้างสรรค์การต่อต้านการทุจริต poll
เผยแพร่วันที่ : 10 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview44 | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2]

ข้อมูลผู้บริหาร
volume_down ผู้บริหารองค์กร
นายประพันธ์ เพิ่มพูล
ปลัด อบต.ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบต.บ้านผึ้ง
โทร : 042-530678
นายประพันธ์ เพิ่มพูล
ปลัด อบต.ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบต.บ้านผึ้ง
โทร : 042-530678
นายประพันธ์ เพิ่มพูล
ปลัด อบต.บ้านผึ้ง
โทร : 083-7789938/042-5316
นายประพันธ์ เพิ่มพูล
ปลัด อบต.บ้านผึ้ง
โทร : 083-7789938/042-5316
นายพิเชษฐ์ ศรีไชยวาน
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 083-3589504
นายพิเชษฐ์ ศรีไชยวาน
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 083-3589504
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
play_arrow มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
play_arrow มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
play_arrow มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
play_arrow มาตรการป้องกันการรับสินบน
play_arrow ประมวลจริยธรรมของพนักงาน-อบต-บ้านผึ้ง
play_arrow ควบคุมภายใน
play_arrow มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
play_arrow การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
play_arrow มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
play_arrow มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
play_arrow ผลการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานภาครัฐ ปี 2563
การประชุมพนักงาน-อบต-
    image ภาพการประชุมพนักงานงาน
หนังสือพิมพ์
ระบบบริการออนไลน์

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ