องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผึ้ง info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
บ้านผึ้ง
อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผึ้ง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม
แผนพัฒนาท้องถิ่น
play_arrow รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี-ประจำปีงบประมาณ-2559
play_arrow แผนพัฒนาท้องถิ่น-5-ปี
play_arrow แผนสามปี
play_arrow ประกาศสัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล
play_arrow แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2564
play_arrow รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒราท้องถิ่น (2561-2565) ประจำปีงบประมาณ 2563
play_arrow รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2563
play_arrow รายงานการกำกับติดตามผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน ประจำปี พ.ศ. 2564
play_arrow แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)
play_arrow แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2565
info รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) ประจำปี 2564
thumb_up รายงานการติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปี 2565 (รอบ 6 เดือน ต.ค. 64 - มี.ค. 65)
folder คณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกัน
ระบบ-online
อีเมล์กลาง
Web mail
อบต.บ้านผึ้ง

สถิติ sitemap
วันนี้ 62
สัปดาห์นี้3,199
เดือนนี้20,872
ปีนี้250,464
ทั้งหมด475,882

volume_down ประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 12 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview43
ประกาศรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล poll
เผยแพร่วันที่ : 11 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview15
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 6 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview47
ประกาศภาษีที่ดินสิ่งปลูกสร้าง
เผยแพร่วันที่ : 29 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview10
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 19 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview91

camera_alt ภาพกิจกรรม
ประกาศภาษีที่ดินสิ่งปลูกสร้าง [29 เมษายน 2565]
กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านการทุจริต [16 เมษายน 2565]
นโยบาย No Gift Policy [16 เมษายน 2565]
กิจกรรมประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบ [16 เมษายน 2565]
 
play_arrow วิดีโอกิจกรรมหน่วยงาน
play_arrow ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
สอบราคาจ้างก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก ตลาดสด อบต.บ้านผึ้ง poll
เผยแพร่วันที่ : 13 พฤศจิกายน 2558 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview534
สอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารจำหน่ายสินค้าตลาดสด อบต.บ้านผึ้ง หมู่ที่ 12 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 พฤศจิกายน 2558 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview616
สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ตลาดสด อบต.บ้านผึ้ง poll
เผยแพร่วันที่ : 13 พฤศจิกายน 2558 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview536
ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านนามน หมู่ 6 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 พฤศจิกายน 2558 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview496

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
volume_down ประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 12 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview43
ประกาศรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล poll
เผยแพร่วันที่ : 11 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview15
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 6 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview47
ประกาศภาษีที่ดินสิ่งปลูกสร้าง
เผยแพร่วันที่ : 29 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview10
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 19 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview91

ข้อมูลผู้บริหาร
volume_down ผู้บริหารองค์กร
นายสมบูรณ์ นาคะอินทร์
นายก อบต.บ้านผึ้ง
โทร/โทรสาร : 0819546397/042531611
นายสมบูรณ์ นาคะอินทร์
นายก อบต.บ้านผึ้ง
โทร/โทรสาร : 0819546397/042531611
นายสมสี แปทา
รองนายก อบต.บ้านผึ้ง
โทร/โทรสาร : 0854618088/042531612
นายสมสี แปทา
รองนายก อบต.บ้านผึ้ง
โทร/โทรสาร : 0854618088/042531612
นายทองเย็น สุทธะมา
รองนายก อบต.บ้านผึ้ง
โทร/โทรสาร : 0813202312/042531614
นายทองเย็น สุทธะมา
รองนายก อบต.บ้านผึ้ง
โทร/โทรสาร : 0813202312/042531614
นายศรราม นาบุญ
เลขานุการนายก
โทร/โทรสาร : 0848961305/042530678
นายศรราม นาบุญ
เลขานุการนายก
โทร/โทรสาร : 0848961305/042530678
นายประพันธ์ เพิ่มพูล
ปลัด อบต.บ้านผึ้ง
โทร/โทรสาร : 083-7789938/04253161
นายประพันธ์ เพิ่มพูล
ปลัด อบต.บ้านผึ้ง
โทร/โทรสาร : 083-7789938/04253161
นายพิเชษฐ์ ศรีไชยวาน
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร/โทรสาร : 083-3589504
นายพิเชษฐ์ ศรีไชยวาน
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร/โทรสาร : 083-3589504
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
play_arrow มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
play_arrow มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
play_arrow มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
play_arrow มาตรการป้องกันการรับสินบน
play_arrow ประมวลจริยธรรมของพนักงาน-อบต-บ้านผึ้ง
play_arrow ควบคุมภายใน
play_arrow มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
play_arrow การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
play_arrow มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
play_arrow มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
play_arrow ผลการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานภาครัฐ ปี 2563
folder ผลการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานภาครัฐ ปี 2564
folder การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder มาตรการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคคลากร ผุ้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น
folder มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจและใช้อำนาจหน้าที่
การประชุมพนักงาน-อบต-
    image ภาพการประชุมพนักงานงาน

public หนังสือราชการ ท้องถิ่นจังหวัดนครพนม
วันที่หนังสือเรื่อง
12 พ.ค. 2565
ที่ นพ 0023.4/ว541 ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2565 เรื่อง ขอเชิญสมัครเข้าศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายท้องถิ่น รุ่นที่11
12 พ.ค. 2565
ที่ นพ 0023.4/ว542 ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2565 เรื่อง ซักซ้อมความเเข้าใจเเนวทางการมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการเเทนในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535
11 พ.ค. 2565
ที่ นพ 0023.2/ว 2104 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2565 เรื่อง การแต่งตั้งผู้ผ่านการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร
10 พ.ค. 2565
ที่ นพ0023.2/ว 2061 ลงวันที่ 9 พฤษภาคม 2565 เรื่อง การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2565)
10 พ.ค. 2565
ที่ นพ 0023.2/ว 2070 ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2565 เรื่อง แจ้งผลสัมฤทธิ์การพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(กรณีเยียวยาผู้ไม่ผ่านการประเมินด้านที่ 3 รอบเดือนเมษายน 2563)
10 พ.ค. 2565
ที่ นพ 0023.2/ว 2071 ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2565 เรื่อง แจ้งผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ ประจำปีงบประมาณ 2565


public หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงานวันที่หนังสือวันที่หนังสือเรื่อง
กศ.
12/05/2565
12/05/2565
ประกาศคณะกรรมการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินงานโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2565
กพส.
11/05/2565
12/05/2565
การปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยคณะกรรมการชุมชนของเทศบาล พ.ศ. 2564
กม.
12/05/2565
12/05/2565
ซักซ้อมความเข้าใจการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
กศ.
12/05/2565
12/05/2565
การอบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนปลอดภัยครั้งที่ 12 (MU Safe School Virtual Workshop 12)
สน.คท.
12/05/2565
12/05/2565
แจ้งผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย เดือนเมษายน 2565
[เอกสาร]
สน.คท.
12/05/2565
12/05/2565
แจ้งบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เดือนเมษายน 2565
[เอกสาร]
ระบบบริการออนไลน์ (E-services)

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ