info_outline ข้อมูลการติดต่อ

 

ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผึ้ง 169 หมู่8 อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 48000 อบต. โทร. 042-530678 กู้ชีพ. โทร. 042-530659


การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
play_arrow การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ระบบ-online
สถิติการเข้าเว็บไซต์ สถิติ
วันนี้ 28
เมื่อวาน 237
เดือนนี้ 3,728
เดือนที่แล้ว 10,705
ทั้งหมด 49,228

place สถานที่ท่องเที่ยว

สถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญ

 สถานที่ท่องเที่ยวในพื้นที่ตำบลบ้านผึ้งได้แก่

1.อ่างเก็บน้ำห้วยส้มโฮง  หมู่ที่ 12 บ้านนาโพธิ์

2.อ่างเก็บน้ำห้วยแล้ง  หมู่ที่ 8 บ้านเทพพนม

3.หนองคำไผ่  หมู่ที่ 13 บ้านผึ้ง

4.วัดสันตยาภิรมย์  หมู่ที่ 2 บ้านผึ้ง

5.วัดบ้านหนองปลาดุก  หมู่ที่ 22 บ้านหนองปลาดุก

6.วัดนักบุญเปาโล  หมู่ที่ 6 บ้านนามน

7.วัดนักบุญพระแม่กวาวาลูเป หมู่ที่ 10 บ้านสุขเจริญ

20 กันยายน 2562
สถานที่ท่องเที่ยว

สถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญ

 สถานที่ท่องเที่ยวในพื้นที่ตำบลบ้านผึ้งได้แก่

1.อ่างเก็บน้ำห้วยส้มโฮง  หมู่ที่ 12 บ้านนาโพธิ์

2.อ่างเก็บน้ำห้วยแล้ง  หมู่ที่ 8 บ้านเทพพนม

3.หนองคำไผ่  หมู่ที่ 13 บ้านผึ้ง

4.วัดสันตยาภิรมย์  หมู่ที่ 2 บ้านผึ้ง

5.วัดบ้านหนองปลาดุก  หมู่ที่ 22 บ้านหนองปลาดุก

6.วัดนักบุญเปาโล  หมู่ที่ 6 บ้านนามน

7.วัดนักบุญพระแม่กวาวาลูเป หมู่ที่ 10 บ้านสุขเจริญ

20 กันยายน 2562

บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
(ด.ต.พิทักษ์ ต่อยอด)
นายก อบต.บ้านผึ้ง
(ด.ต.พิทักษ์ ต่อยอด)
นายก อบต.บ้านผึ้ง
(นายประพันธ์ เพิ่มพูล)
ปลัด อบต.บ้านผึ้ง
(นายประพันธ์ เพิ่มพูล)
ปลัด อบต.บ้านผึ้ง
การบริหารจัดความเสี่ยงโดยมีการดำเนินการตามมาตรฐานการควบคุมภายใน
play_arrow ประกาศ
play_arrow แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
play_arrow แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
การประชุมพนักงาน-อบต-
    image ภาพการประชุมพนักงานงาน
หนังสือพิมพ์