องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผึ้ง info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
บ้านผึ้ง
อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผึ้ง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม
apps ผู้บริหารฝ่ายการเมือง
นายสมบูรณ์ นาคะอินทร์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผึ้ง
โทร/โทรสาร : 08 1954 6397/0 4253
นายสมสี แปทา
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผึ้ง
โทร/โทรสาร : 08 5461 8088/0 4253
นายทองเย็น สุทธะมา
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผึ้ง
โทร/โทรสาร : 08 1320 2312/0 4253
นายศรราม นาบุญ
เลขานุการนายก อบต.บ้านผึ้ง
โทร/โทรสาร : 08 0812 7136/0425306