messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผึ้ง info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
บ้านผึ้ง
อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผึ้ง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม
group สภา-อบต
นายฟ้าใหม่ จันทร
ประธานสภาอบต.บ้านผึ้ง
โทร/โทรสาร : 042530678/042530678
นายอะจิระ จันทรพรม
รองประธานสภาฯ
นายประพันธ์ เพิ่มพูล
เลขานุการสภาฯ
นายวรพล ลีเวียง
ส.อบต.หมู่ 1
นายทองเรียน ผ่ายเพีย
ส.อบต.หมู่ 2
นายนาดี บัวมุล
ส.อบต.หมู่ 3
นายชาญชัย อุดหนุน
ส.อบต.หมู่ 4
นายประดิษ ศรีชื่น
ส.อบต.หมู่ 5
นายฟ้าใหม่ จันทร
ส.อบต.หมู่ 6
นายสมร มาดา
ส.อบต.หมู่ 7
นายคำพันธ์ สาลีเพ็ง
ส.อบต.หมู่ 8
นายธีระศักดิ์ วงศ์อะคะ
ส.อบต.หมู่ 9
นายสุรัตชัย สุวรรณรงค์
ส.อบต.หมู่ 10
นายสมจิตร วังคะฮาต
ส.อบต.หมู่ 11
(นายบุญมา ร่อนดี)
ส.อบต.หมู่ 12
นายปานี เคนแก้ว
ส.อบต.หมู่ 13
นายเต็ม นิสาวัน
ส.อบต.หมู่ 14
นายเชิดชัย มั่นที
ส.อบต.หมู่ 15
นายพงษ์พัฒน์ อินแสงแวง
ส.อบต.หมู่ 16
(นายอะจิระ จันทาพรม)
ส.อบต.หมู่ 17
(นายวิชัย ยาริพันธ์)
ส.อบต.หมู่ 18
นายผิน รัตนมงคล
ส.อบต.บ้านผึ้ง หมู่ที่ 19
นายบุญเทียน พรมสอน
ส.อบต.หมู่ 20
(นางสาวนงค์ลักษณ์ ฝอยทอง)
ส.อบต.หมู่ 21
(นายถาวร บัวสุวรรณ์)
ส.อบต.หมู่ 22
(นายทักษิณ คู่แก้ว)
ส.อบต.หมู่ 23