องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผึ้ง info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
บ้านผึ้ง
อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผึ้ง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม
account_box กองคลัง
(นางพิศมัย ห่านวิลัย)
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางสุจิตรตา จิ่มอาษา
หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี
(นางทิพวรรณ์ แก้วมะ)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
(นางสาวพุมรินทร์ อ้วนดวงดี)
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
นางอัสนี ขรรค์ศร
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน
ว่าง
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
โทร/โทรสาร : 042530678/042530678
ว่าง
นักวิชาการจัดเก็บรายได้
ว่าง
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
(นางถวิล สิงห์ชาติ)
ผช.จพง.จัดเก็บรายได้
(นส.ศิริเนตร ฝ่ายเพีย)
ผช.จพง.การเงินและบัญชี
(นายปัญญาวุธ บุญเรืองนาม)
ผช.จพง.พัสดุ
น.ส.ปัทมาวรรณ นนทะวงษา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
โทร/โทรสาร : 042530678
นายอาทร มาดา
พนักงานขับรถยนต์
นายพงศธร พระพรม
คนงานทั่วไป
โทร/โทรสาร : 043530678