info_outline ข้อมูลการติดต่อ

 

ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผึ้ง 169 หมู่8 อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 48000 อบต. โทร. 042-530678 กู้ชีพ. โทร. 042-530659


การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
play_arrow การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ระบบ-online
สถิติการเข้าเว็บไซต์ สถิติ
วันนี้ 166
เมื่อวาน 538
เดือนนี้ 4,069
เดือนที่แล้ว 11,049
ทั้งหมด 48,678

account_box กองคลัง
(นางพิศมัย ห่านวิลัย)
ผอ.กองคลัง
(นางพิศมัย ห่านวิลัย)
ผอ.กองคลัง
ว่าง
หัวหน้าฝ่ายการเงิน
ว่าง
หัวหน้าฝ่ายการเงิน
(นางทิพวรรณ์ แก้วมะ)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
(นางทิพวรรณ์ แก้วมะ)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
(นางสาวพุ่มรินทร์ อ้วนดวงดี)
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
(นางสาวพุ่มรินทร์ อ้วนดวงดี)
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
นางอำไพ จูมณีย์
นักวิชาการจัดเก็บรายได้
นางอำไพ จูมณีย์
นักวิชาการจัดเก็บรายได้
ว่าง
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ว่าง
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
(นางถวิล สิงห์ชาติ)
ผช.จพง.จัดเก็บรายได้
(นางถวิล สิงห์ชาติ)
ผช.จพง.จัดเก็บรายได้
(นส.ศิริเนตร ฝ่ายเพีย)
ผช.จพง.การเงินและบัญชี
(นส.ศิริเนตร ฝ่ายเพีย)
ผช.จพง.การเงินและบัญชี
(นายปัญญาวุธ บุญเรืองนาม)
ผช.จพง.พัสดุ
(นายปัญญาวุธ บุญเรืองนาม)
ผช.จพง.พัสดุ
(น.ส.เจษฎาพร มงคลเกตุ)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (กองคลัง)
โทร : 042530678
(น.ส.เจษฎาพร มงคลเกตุ)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (กองคลัง)
โทร : 042530678
นายอาทร มาดา
พนักงานขับรถยนต์
นายอาทร มาดา
พนักงานขับรถยนต์
น.ส.ปัทมาวรรณ นนทะวงษา
คนงานทั่วไป
น.ส.ปัทมาวรรณ นนทะวงษา
คนงานทั่วไป
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
(ด.ต.พิทักษ์ ต่อยอด)
นายก อบต.บ้านผึ้ง
(ด.ต.พิทักษ์ ต่อยอด)
นายก อบต.บ้านผึ้ง
(นายประพันธ์ เพิ่มพูล)
ปลัด อบต.บ้านผึ้ง
(นายประพันธ์ เพิ่มพูล)
ปลัด อบต.บ้านผึ้ง
การบริหารจัดความเสี่ยงโดยมีการดำเนินการตามมาตรฐานการควบคุมภายใน
play_arrow ประกาศ
play_arrow แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
play_arrow แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
การประชุมพนักงาน-อบต-
    image ภาพการประชุมพนักงานงาน
หนังสือพิมพ์