องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผึ้ง info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
บ้านผึ้ง
อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผึ้ง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม
volume_down ประชาสัมพันธ์
photo ประชาสัมพันธ์การรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 41 |
insert_drive_file ขอประชาสัมพันธ์รายงานจัดกิจกรรม "วันล้างมือโลก" ประจำปี 2565
เผยแพร่วันที่ : 16 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 6 |
insert_drive_file ข่าว สคบ. ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค poll
เผยแพร่วันที่ : 16 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 12 |
insert_drive_file ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ เชิญชวนฉีดวัคซีนตามแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ของกระทรวงสาธารณสุข ปี 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 13 |
insert_drive_file ขอความร่วมมือดำเนินการส่งเสริมความรู้ในการป้องกันโรคไข้หูดับและเมลิออยด์ poll
เผยแพร่วันที่ : 27 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 12 |
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อทางอาหารและน้ำ poll
เผยแพร่วันที่ : 27 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 17 |
insert_drive_file ประวัติศาสตร์ชาติพันธุ์ “ไทตาด” poll
เผยแพร่วันที่ : 23 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 16 |
insert_drive_file ข่าว สคบ. ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค poll
เผยแพร่วันที่ : 17 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 13 |
find_in_page กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 27 |
insert_drive_file ประกาศผลการประชาคมท้องถิ่นในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2566 -2570) เพิ่มเติม ฉบับที่ 4/2566
เผยแพร่วันที่ : 6 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 8 |
insert_drive_file ประกาศการรายงานแสดงผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2566 ไตรมาส 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 12 |
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์การประชาคมจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ฉบับที่ 4/2566
เผยแพร่วันที่ : 29 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 5 |
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้ประกอบการจัดบูธแสดงสินค้า ณ บริเวณลานจอดรถตลาดสดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผึ้ง ม.12 บ้านนาโพธิ์ ต.บ้านผึ้ง อ.เมืองนครพนม จ.นครพน
เผยแพร่วันที่ : 22 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 9 |
insert_drive_file ประกาศงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
เผยแพร่วันที่ : 20 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 5 |
insert_drive_file ประกาศให้ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีป้าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
เผยแพร่วันที่ : 16 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 8 |
insert_drive_file ประกาศการระวังและป้องกันอัคคีภัยในช่วงฤดูหนาว ปี พ.ศ.2565-2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 12 |
insert_drive_file ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 8 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 36 |
insert_drive_file ประกาศผลการประชาคมท้องถิ่นในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2566 -2570) เพิ่มเติม ฉบับที่ 3/2565
เผยแพร่วันที่ : 7 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 8 |
insert_drive_file การประชาคมจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ฉบับที่ 3/2565
เผยแพร่วันที่ : 28 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 5 |
insert_drive_file ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 28 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 18 |
1 - 20 (ทั้งหมด 172 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9