info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
บ้านผึ้ง
อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผึ้ง 169 หมู่8 อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 48000 อบต. โทร. 042-530678 กู้ชีพ. โทร. 042-530659

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกัน
ระบบ-online

สถิติการเข้าเว็บไซต์ สถิติ
วันนี้ 89
เดือนนี้ 13,538
เดือนที่แล้ว 20,621
ทั้งหมด 72,096

volume_down ประชาสัมพันธ์
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อคัดเลือกเป็นคนงานจ้างเหมาบริการ
เผยแพร่วันที่ : 11 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : |
photo ประกาศการขยายกำหนดเวลาการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 13 |
insert_drive_file รายงานสถิติการให้บริการประชาชน poll
เผยแพร่วันที่ : 20 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 22 |
insert_drive_file รายงานงบการเงินประจำปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 30 |
photo ประกาศรายงานผลการตรวจสอบงบการเงินที่สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินรับรอง ประจำปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 33 |
insert_drive_file ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 16 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 59 | | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] [ไฟล์3]
photo ประชาสัมพันธ์การรับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล (อบต.คำเตย) poll
เผยแพร่วันที่ : 10 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 49 | | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2]
insert_drive_file ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ poll
เผยแพร่วันที่ : 8 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 124 |
photo ประกาศการขยายกำหนดเวลาดำเนินการตาม พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 111 |
insert_drive_file ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 26 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 486 |
photo ประกาศเลื่อนการแข่งขันกีฬาตำบลบ้านผึ้งต้านภัยยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 178 |
photo ประกาศ บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 165 |
photo ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีป้าย ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 184 |
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์การจัดการแข่งขันกีฬาตำบลบ้านผึ้งต้านภัยยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 137 |
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์โครงการคนละครึ่ง poll
เผยแพร่วันที่ : 17 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 163 |
insert_drive_file เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 151 |
insert_drive_file ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรหาเป็นพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 6 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 136 |
photo ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารโดมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บ้านผึ้ง ด้วยวิธีประกวดราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 152 | | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2]
insert_drive_file ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 142 |
find_in_page ประกาศ รับโอนพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งสายงานผู้บริหาร poll
เผยแพร่วันที่ : 20 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 148 |
1 - 20 (ทั้งหมด 61 รายการ) 1 2 3 4
ข้อมูลผู้บริหาร
ผู้บริหารองค์กร
ดาบตำรวจพิทักษ์ ต่อยอด
นายก อบต.บ้านผึ้ง
โทร : 063-7471777
ดาบตำรวจพิทักษ์ ต่อยอด
นายก อบต.บ้านผึ้ง
โทร : 063-7471777
นายประพันธ์ เพิ่มพูล
ปลัด อบต.บ้านผึ้ง
โทร : 083-7789938
นายประพันธ์ เพิ่มพูล
ปลัด อบต.บ้านผึ้ง
โทร : 083-7789938
นายพิเชษฐ์ ศรีไชยวาน
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 083-3589504
นายพิเชษฐ์ ศรีไชยวาน
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 083-3589504
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
play_arrow มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
play_arrow มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
play_arrow มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
play_arrow มาตรการป้องกันการรับสินบน
play_arrow ประมวลจริยธรรมของพนักงาน-อบต-บ้านผึ้ง
play_arrow ควบคุมภายใน
play_arrow มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
play_arrow การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
play_arrow มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
play_arrow มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
play_arrow ผลการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานภาครัฐ ปี 2563
การประชุมพนักงาน-อบต-
    image ภาพการประชุมพนักงานงาน
หนังสือพิมพ์