องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผึ้ง info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
บ้านผึ้ง
อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผึ้ง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม
volume_down ประชาสัมพันธ์
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนการเจ็บป่วยจากการกินเห็ดพิษ poll
เผยแพร่วันที่ : 18 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 11 |
photo สถานการณ์ผู้ป่วยไข้เลือดออก poll
เผยแพร่วันที่ : 18 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 29 |
insert_drive_file คำแถลงนโยบาย นายสมบูรณ์ นาคะอินทร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผึ้ง แถลงต่อ สภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผึ้ง วันที่ 10 เดือน มกราคม พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 26 |
insert_drive_file ประกาศรายชื่อผู้ยื่นขอรับทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาและให้การช่วยเหลือนักเรียนผู้ยากจนหรือผู้ด้อยโอกาส ของ อบต.บ้านผึ้ง ประจำปี พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 สิงหาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 61 |
insert_drive_file ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ poll
เผยแพร่วันที่ : 18 สิงหาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 53 |
insert_drive_file ประกาศ การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปีพ.ศ.2566
เผยแพร่วันที่ : 31 กรกฎาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 8 |
find_in_page ประชาสัมพันธ์แผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 กรกฎาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 31 |
insert_drive_file ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 25 กรกฎาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 533 |
insert_drive_file ประกาศหลักเกณฑ์การขอรับทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษา และการให้ความช่วยเหลือนักเรียนซึ่งเป็นผู้ยากจนหรือผู้ด้อยโอกาส ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผึ้ง ประจำ poll
เผยแพร่วันที่ : 18 กรกฎาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 115 |
photo ประกาศผลการตัดสินการประกวดชื่อสะพานบุญ poll
เผยแพร่วันที่ : 22 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 30 |
insert_drive_file การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 พฤษภาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 25 |
photo องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผึ้ง ร่วมรณรงค์เพื่อป้องกันการคลอดก่อนกำหนด ตามโครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด poll
เผยแพร่วันที่ : 18 พฤษภาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 30 |
photo ประชาสัมพันธ์มาตรการเฝ้าระวังเเละป้องกันโรคอุจจาระร่วง poll
เผยแพร่วันที่ : 12 พฤษภาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 32 |
photo ประชาสัมพันธ์กองสาธารณสุขเเล้วสิ่งแวดล้อม เฝ้าระวังและป้องกันควบคุมโรค poll
เผยแพร่วันที่ : 11 พฤษภาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 44 |
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 33 |
insert_drive_file ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 21 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 56 |
insert_drive_file แจ้งประชาสัมพันธ์ ข่าว สคบ. ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค poll
เผยแพร่วันที่ : 19 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 19 |
insert_drive_file แจ้งประชาสัมพันธ์ ข่าว สคบ. ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค poll
เผยแพร่วันที่ : 19 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 17 |
insert_drive_file แจ้งประชาสัมพันธ์ ข่าว สคบ. ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค เรื่อง ประกาศสัญญา เช่าซื้อรถยนต์ ฉบับ ๒ ๒๕๖๖ poll
เผยแพร่วันที่ : 19 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 21 |
insert_drive_file แจ้งประชาสัมพันธ์ ข่าว สคบ. ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค เรื่อง “บุหรี่ไฟฟ้า” poll
เผยแพร่วันที่ : 19 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 40 |
1 - 20 (ทั้งหมด 211 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11