องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผึ้ง info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
บ้านผึ้ง
อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผึ้ง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม
volume_down ประชาสัมพันธ์
insert_drive_file ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 12 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 43
photo ประกาศรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล poll
เผยแพร่วันที่ : 11 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 15
insert_drive_file ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 6 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 47
photo ประกาศภาษีที่ดินสิ่งปลูกสร้าง
เผยแพร่วันที่ : 29 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 9
insert_drive_file ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 19 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 91
insert_drive_file รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผึ้ง poll
เผยแพร่วันที่ : 18 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 37
photo ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบ poll
เผยแพร่วันที่ : 16 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 20
photo นโยบาย No Gift Policy poll
เผยแพร่วันที่ : 8 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 37
insert_drive_file ประกาศการให้ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาและการให้ความช่วยเหลือนักเรียนผู้ยากจนหรือผู้ด้อยโอกาส ประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 126
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาคมร่วมประชาคมจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561 - 2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 5/2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 48
photo ร่วมตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) poll
เผยแพร่วันที่ : 2 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 45
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์โครงการออกให้บริการรับชำระภาษีป้าย ประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 58
insert_drive_file ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 54
photo ประกาศให้เจ้าของป้ายซึ่งได้ติดตั้งป้ายในเขตพื้นที่ อบต.บ้านผึ้ง ไปรับแบบแสดงรายการภาษีป้ายและกรอกรายการแบบพิมพ์และยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 178
photo ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจำปี 2565 (ภ.ด.ส.1) poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 155
insert_drive_file ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 27 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 100
insert_drive_file ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 27 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 111
insert_drive_file ประกาศรับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 3 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 147
photo ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจำปี 2565 (ภ.ด.ส.3) poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 94
insert_drive_file ประกาศขยายเวลาประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.3)ประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 124
1 - 20 (ทั้งหมด 127 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7