องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผึ้ง info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
บ้านผึ้ง
อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผึ้ง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม
image วัฒนธรรม อบต.บ้านผึ้ง
โครงการเสริมสร้างจิตสำนึกในการปกิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล [21 มีนาคม 2565]
อบรมให้ความรู้ในการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล [15 มกราคม 2565]
แต่งการด้วยชุดผ้าพื้นเมือง [15 มีนาคม 2564]
การไหว้ทักทาย [15 กุมภาพันธ์ 2564]
แต่งการด้วยชุดผ้าพื้นเมือง [18 มกราคม 2564]
กิจกรรมสร้างขวัญและกำลังใจ [9 มกราคม 2564]
1 1 - 6 (ทั้งหมด 6 รายการ)