info_outline ข้อมูลการติดต่อ

 

ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผึ้ง 169 หมู่8 อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 48000 อบต. โทร. 042-530678 กู้ชีพ. โทร. 042-530659


การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
play_arrow การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ระบบ-online
สถิติการเข้าเว็บไซต์ สถิติ
วันนี้ 46
เมื่อวาน 255
เดือนนี้ 3,746
เดือนที่แล้ว 10,723
ทั้งหมด 49,246

cast ประกาศราคากลาง-RSS
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวถนนแอสฟัสติก นามน หมู่ 6 ถึง บ้านดงสว่าง หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านผึ้ง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 25 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 1
rss_feed ซื้ออาหารเสริม(นม)สำหรับเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด อบต.บ้านผึ้ง จำนวน 4 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 25 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน :
rss_feed ซื้ออาหารเสริม(นม)ให้แก่นักเรียนระดับอนุบาล - ป.6 โรงเรียนในพื้นที่บ้านผึ้ง และนักเรียนในสังกัด อบต.บ้านผึ้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 25 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน :
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านน้อยนาคำ หมู่ที่ 19 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 16 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 2
rss_feed จ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านน้อยนาคำ หมู่ 19 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 16 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 2
rss_feed จ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านหนองเดิ่นพัฒนา หมู่ที่ 23 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 16 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 2
rss_feed จ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านหนองปลาดุก หมู่ที่ ๒๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 16 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 2
rss_feed จ้างซ่อมแซมลูกรัง บ้านผึ้ง หมู่ที่ ๑๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 16 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 2
rss_feed จ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านนาโพธิ์ หมู่ที่ ๑๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 16 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 1
rss_feed จ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านดอนม่วง หมู่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 16 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 1
rss_feed จ้างขุดลอกลำห้วยกุดนาใต้ บ้านผึ้ง หมู่ ๒ ขนาดปากบน กว้าง ๘ เมตร ยาว ๘๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๓ เมตร มีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๗,๘๐๐ ลูกบาศก์เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 7 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 7
rss_feed จ้างก่อสร้างฝายชะลอน้ำ หมู่ที่ ๒ บ้านผึ้ง ขนาดหลังฝาย กว้าง ๕.๙๐ เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 7 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 7
rss_feed จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บ้านผึ้ง ประจำเดือน มกราคม กุมภาพันธ์และมีนาคม พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 11 มกราคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 44
rss_feed ก่อสร้างฝายชะลอน้ำ หมู่ที่ ๑๘ บ้านหนองปลาดุก ขนาดหลังฝาย กว้าง ๕.๙๐ เมตร
เผยแพร่วันที่ : 10 มกราคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 39
rss_feed จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กผึ้งหลวง ประจำเดือน มกราคม กุมภาพันธ์และมีนาคม พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 6 มกราคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 42
rss_feed จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองปลาดุก ประจำเดือน มกราคม กุมภาพันธ์และมีนาคม พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 5 มกราคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 32
rss_feed จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังกระแส ประจำเดือน มกราคม กุมภาพันธ์และมีนาคม พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 5 มกราคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 33
rss_feed จ้างขุดลอกลำห้วยเค บ้านหนองเดิ่นพัฒนา หมู่ 23 ขนาดปากบน กว้าง ๑๕ เมตร ยาว ๘๑๖ เมตร ลึกเฉลี่ย ๓ เมตร มีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๑๒,๘๐๐ ลูกบาศก์เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 4 มกราคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 35
rss_feed จ้างก่อสร้างฝายชะลอน้ำ หมู่ที่ ๒๓ บ้านหนองเดิ่มพัฒนา ขนาดหลังฝาย กว้าง ๕.๙๐ เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 3 มกราคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 36
rss_feed จ้างก่อสร้างฝายชะลอน้ำ หมู่ที่ 6 บ้านผึ้ง ขนาดหลังฝาย กว้าง 5.90 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 3 มกราคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 35
rss_feed จ้างปรับเกรดถนนพร้อมลงลูกรังเป็นบางช่วง บ้านผึ้ง หมู่ที่ 13 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 28 ธันวาคม 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 36
rss_feed จ้างปรับเกรดถนนพร้อมลงลูกรังเป็นบางช่วง บ้านผึ้ง หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 28 ธันวาคม 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 35
rss_feed จ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านผึ้ง หมู่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 28 ธันวาคม 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 37
rss_feed ซื้อชุดเครื่องขยายเสียงพร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๒ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 23 ธันวาคม 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 44
rss_feed จ้างก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน ระบบปิด หมู่ที่ 18 บ้านหนองปลาดุก ตำบลบ้านผึ้ง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผึ้ง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 19 ธันวาคม 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 45
rss_feed จ้างก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน ระบบปิด หมู่ที่ 22 บ้านหนองปลาดุก องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผึ้ง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 19 ธันวาคม 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 42
rss_feed จ้างก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน ระบบปิด หมู่ที่ 1 บ้านผึ้ง ตำบลบ้านผึ้ง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผึ้ง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 17 ธันวาคม 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 47
rss_feed จ้างก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน ระบบปิด หมู่ที่ 13 บ้านผึ้ง ตำบลบ้านผึ้ง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผึ้ง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 17 ธันวาคม 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 46
rss_feed จ้างก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน ระบบปิด หมู่ที่ 8 บ้านเทพพนม ตำบลบ้านผึ้ง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผึ้งอำเภอเมือง จังหวััดนครพนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 17 ธันวาคม 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 43
rss_feed จ้างก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิด หมู่ที่ ๖ บ้านนามน ตำบลบ้านผึ้ง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผึ้งอำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม จำนวน ๗๓ บ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤศจิกายน 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 41
rss_feed จ้างก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิด หมู่ที่ 10 บ้านสุขเจริญ ตำบลบ้านผึ้ง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผึ้ง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม จำนวน ๗๓ บ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 27 พฤศจิกายน 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 41
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินระบบเปิด ห้วยเซกา หมู่ที่ 11 บ้านหนองปลาดุก ตำบลบ้านผึ้ง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผึ้ง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 1 บ่อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 12 พฤศจิกายน 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 43
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินระบบเปิด ห้วยผึ้ง หมู่ที่ 7 บ้านดงสว่าง ตำบลบ้านผึ้ง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผึ้ง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 1 บ่อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 12 พฤศจิกายน 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 43
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินระบบเปิด ห้วยเค หมู่ที่ 22 บ้านหนองปลาดุก ตำบลบ้านผึ้ง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผึ้ง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 1 บ่อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 12 พฤศจิกายน 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 46
rss_feed จ้างก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินระบบเปิด ห้วยค้อ หมู่ที่ 7 บ้านดงสว่าง ตำบลบ้านผึ้ง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผึ้ง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 8 พฤศจิกายน 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 43
rss_feed จ้างก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินระบบเปิด หมู่ที่ 8 บ้านเทพพนม ตำบลบ้านผึ้ง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผึ้ง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม จำนวน 1 บ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 8 พฤศจิกายน 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 45
rss_feed จ้างก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินระบบเปิด ห้วยผึ้ง หมู่ที่ ๑๐ บ้านสุขเจริญ ตำบลบ้านผึ้ง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผึ้ง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม จำนวน ๑ บ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 8 พฤศจิกายน 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 40
rss_feed จ้างก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินระบบเปิด ห้วยคำ หมู่ที่ ๑๐ บ้านสุขเจริญ ตำบลบ้านผึ้ง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผึ้ง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม จำนวน ๑ บ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 8 พฤศจิกายน 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 41
rss_feed จ้างก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินระบบเปิด ห้วยส้มโฮง หมู่ที่ ๑๒ บ้านนาโพธิ์ ตำบลบ้านผึ้ง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผึ้ง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม จำนวน 1 บ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 8 พฤศจิกายน 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 41
rss_feed จ้างก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินระบบเปิด ห้วยคำ หมู่ที่ ๒๐ บ้านหนองปลาดุก ตำบลบ้านผึ้ง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผึ้ง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม จำนวน ๑ บ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 8 พฤศจิกายน 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 40
rss_feed จ้างก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินระบบเปิด ห้วยปอ หมู่ที่ ๑๘ บ้านหนองปลาดุก ตำบลบ้านผึ้ง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผึ้ง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม จำนวน ๑ บ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 8 พฤศจิกายน 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 40
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารโดม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บ้านผึ้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 43
rss_feed ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุกขยะ จำนวน 1 คัน ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 1 กันยายน 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 56
1 - 43 (ทั้งหมด 43 รายการ) 1
บุคลากรภายใน
1598893200 ผู้บริหารองค์กร
(ด.ต.พิทักษ์ ต่อยอด)
นายก อบต.บ้านผึ้ง
(ด.ต.พิทักษ์ ต่อยอด)
นายก อบต.บ้านผึ้ง
(นายประพันธ์ เพิ่มพูล)
ปลัด อบต.บ้านผึ้ง
(นายประพันธ์ เพิ่มพูล)
ปลัด อบต.บ้านผึ้ง
การบริหารจัดความเสี่ยงโดยมีการดำเนินการตามมาตรฐานการควบคุมภายใน
play_arrow ประกาศ
play_arrow แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
play_arrow แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
การประชุมพนักงาน-อบต-
    image ภาพการประชุมพนักงานงาน
หนังสือพิมพ์