องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผึ้ง info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
บ้านผึ้ง
อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผึ้ง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม
cast ประกาศราคากลาง-RSS
rss_feed ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด อบต.บ้านผึ้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 25 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 37
rss_feed ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้กับโรงเรียนในพื้นที่ตำบลบ้านผึ้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 25 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 28
rss_feed จ้างปรับปรุงพื้นหินล้างหน้าอาคารที่ทำการ อบต.บ้านผึ้ง ตามรายละเอียดที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผึ้งกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 21 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 30
rss_feed จ้างซ่อมแซมท่อระบายน้ำภายในตำบลบ้านผึ้ง จำนวน ๑๘ หมู่ ได้แก่ หมู่ที่ ๓,๔,๖,๗,๘,๙.๑๐,๑๒,๑๖,๑๗,๒๐,๒๒,๒๓,๑,๑๕,๑๑,๑๙,๒๑ โดยลงท่อขนาด ๐.๓๐ x ๑.๐๐ เมตร และ ๐.๔๐ x ๑.๐๐ เมตร ตามรายละเอียดที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผึ้งกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 19 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 16
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดงสว่าง หมู่ที่ ๗ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๐๕ เมตร หนา ๐.๑๕ ลูกรังไหล่ทางข้างละ ๐.๐๐-๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๒๐ ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 13 กรกฎาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 19
rss_feed ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้กับโรงเรียนในพื้นที่ตำบลบ้านผึ้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 12 กรกฎาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 21
rss_feed ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด อบต.บ้านผึ้ง จำนวน ๔ แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 11 กรกฎาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 20
rss_feed จ้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองปลาดุก หมู่ที่ ๑๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 10 กรกฎาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 17
rss_feed จ้างจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านวังกระแส หมู่ที่ ๑๖ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๐๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ลูกรังไหล่ทางข้างละ ๐.๐๐-๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า ๔๒๐ ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 7 กรกฎาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 23
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนม่วง หมู่ที่ ๙ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๐๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ลูกรังไหล่ทางข้างละ ๐.๐๐-๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า ๔๒๐ ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 6 กรกฎาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 20
rss_feed ซื้อถังขยะ เพื่อใช้ในการกำจัดขยะภายในตำบลบ้านผึ้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 6 กรกฎาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 20
rss_feed จ้างจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเทพพนม หมู่ที่ ๘ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๐๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ลูกรังไหล่ทางช้างละ ๐.๐๐-๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๔๑๖ ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 5 กรกฎาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 18
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองปลาดุก หมู่ที่ ๒๐ สายที่ ๑ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๖๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร สายที่ ๒ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๖๙ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ลูกรังไหล่ทางข้างละ ๐.๐๐ - ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า ๕๑๖ ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 5 กรกฎาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 18
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาโพธิ์ หมู่ที่ ๑๗ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๗๖ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ลูกรังไหล่ทางข้างละ ๐.๐๐ - ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๐๔ ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 5 กรกฎาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 20
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านวังกระแส หมู่ที่ ๓ กว้าง ๓ เมตร ยาว ๑๓๐ เมตร หนา ๐.๑๕ ลูกรังไหล่ทางข้างละ ๐.๐๐ - ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๙๐ ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 4 กรกฎาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 19
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสุขเจริญ หมู่ที่ ๑๐ กว้าง ๕ เมตร ยาว ๘๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ลูกรังไหล่ทางข้างละ ๐.๐๐ - ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๒๐ ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 4 กรกฎาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 22
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาโพธิ์ หมู่ที่ ๑๒ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๓๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ลูกรังไหล่ทางข้างละ ๐.๐๐ - ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๕๒๐ ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 30 มิถุนายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 18
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านน้อยนาคำ หมู่ที่ ๑๙ ช่วงที่ ๑ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๒.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ช่วงที่ ๒ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๘๒ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ลูกรังไหล่ทางข้างละ ๐.๐๐ - ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า ๔๒๐ ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 30 มิถุนายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 22
rss_feed ซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองปลาดุก ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 29 มิถุนายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 20
rss_feed จ้างปรับปรุงฝ้ารอบนอกอาคารที่ทำการ อบต.บ้านผึ้ง เป็นบางส่วนที่เสียหาย ตามรายละเอียดที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผึ้งกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 28 มิถุนายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 20
rss_feed ซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กผึ้งหลวง ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 27 มิถุนายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 21
rss_feed ซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บ้านผึ้ง ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 27 มิถุนายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 21
rss_feed จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเทพพนม หมู๋ที่ ๑๔ กว้าง ๐.๕๐ เมตร ยาว ๑๓๐ เมตร ลึกโดยเฉลี่ย ๐.๓๐ - ๐.๓๕ เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 21 มิถุนายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 18
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างต่อเติมอาคารผู้สูงอายุ ที่ทำการ อบต.บ้านผึ้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 19 มิถุนายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 22
rss_feed จ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านดอนม่วง หมู่ที่ ๙ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๙๔๐ เมตร หรือมีปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า ๗๔๒ ลูกบาศก์เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 9 มิถุนายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 23
rss_feed จ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านเทพพนม หมู่ที่ ๘ กว้าง ๕ เมตร ยาวรวม ๔๒๕ เมตร หรือมีปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า ๔๒๕ ลูกบาศก์เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 9 มิถุนายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 20
rss_feed ซื้อทรายป้องกันลูกน้ำยุงลาย และน้ำยาเคมีกำจัดยุง ตามโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 7 มิถุนายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 24
rss_feed จ้างปรับปรุงแผงบังแดดอาคารผู้สูงอายุ ที่ทำการ อบต.บ้านผึ้ง รายละเอียดตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผึ้งกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 12 พฤษภาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 29
rss_feed จ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านนามน หมู่ที่ 6 กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร หรือมีปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ลูกบาศก์เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 10 พฤษภาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 26
rss_feed จ้างขยายถนนลูกรังและซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านเทพพนม หมู่ที่ ๘ ขยายถนนลูกรัง สายที่ ๑ กว้าง ๓ เมตร ยาว ๒๖๐ เมตร สายที่ ๒ ซ่อมแซมถนนลูกรัง กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๔๐ เมตร หรือมีปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า ๑๕๖ ลูกบาศก์เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 10 พฤษภาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 23
rss_feed จ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านวังกระแส หมู่ที่ ๓ สายที่ ๑ กว้าง ๔ เมตร สายที่ ๒ กว้าง ๔ เมตร ยาวรวม ๖๗๐ เมตร หรือมีปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า ๕๓๖ ลูกบาศก์เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 10 พฤษภาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 31
rss_feed จ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านผึ้ง หมู่ที่ ๒ ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๖๕๐ เมตร หรือมีปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า ๕๒๐ ลูกบาศก์เมตร ตามประมาณการของ อบต.กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 9 พฤษภาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 25
rss_feed ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้กับโรงเรียนในพื้นที่ตำบลบ้านผึ้ง จำนวน ๗ แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 9 พฤษภาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 23
rss_feed ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด อบต.บ้านผึ้ง จำนวน ๔ แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 25 เมษายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 23
rss_feed จ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านเทพพนม หมู่ที่ ๘ ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๓๐๐ เมตร หรือมีปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า ๗๗๘๐ ลูกบาศก์เมตร ตามประมาณการของ อบต.บ้านผึ้งกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 24 เมษายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 24
rss_feed ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมอุปกรณ์การฉีด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 18 เมษายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 27
rss_feed จ้างซ่อมแซมท่อประปาและขยายเขตประปาหมู่บ้าน ท่อ PVC ๒ นิ้ว ยาวรวม ๘๓๖ เมตร บ้านหนองเดิ่นพัฒนา หมู่ที่ ๒๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 12 เมษายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 28
rss_feed จ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านผึ้ง หมู่ที่ ๑๕ ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๙๗๐.๐๐ เมตร หรือมีปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า ๗๗๖.๐๐ ลูกบาศก์เมตร ตามประมาณการของ อบต.บ้านผึ้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 11 เมษายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 23
rss_feed จ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านผึ้ง หมู่ที่ ๑๓ ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๕๕๐.๐๐ เมตร หรือมีปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า ๔๔๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร ตามประมาณการของ อบต.บ้านผึ้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 11 เมษายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 26
rss_feed จ้างซ่อมแซมท่อประปาและขยายเขตประปาหมู่บ้าน ท่อ PVC 2 นิ้ว ยาวรวม 528.00 เมตร บ้านหนองเดิ่นพัฒนา หมู่ที่ 23 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 10 เมษายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 26
rss_feed ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อดำเนินการปรับปรุงสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุ ในเขตพื้นที่ตำบลบ้านผึ้ง จำนวน 5 หลัง 66 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 23 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 28
rss_feed จ้างซ่อมสร้างถนนลูกรัง บ้านผึ้ง หมู่ที่ ๒ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร สูงโดยเฉลี่ย ๐.๔๐ เมตร หรือมีปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า ๔๐๐ ลูกบาศก์เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 16 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 30
rss_feed จ้างปรับปรุงซ่อมแซมภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บ้านผึ้ง ตามรายละเอียดที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผึ้งกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 13 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 28
rss_feed จ้างปรับปรุงห้องน้ำหอประชุม ที่ทำการ อบต.บ้านผึ้ง ตามรายละเอียดที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผึ้งกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 6 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 29
rss_feed จ้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านหนองปลาดุก หมู่ ๑๑ กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๔๗.๕๐ หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๙๐ ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 6 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 25
rss_feed จ้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านหนองปลาดุก หมู่ ๒๑-๑๘ กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๙๘ หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙๙๐ ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 6 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 26
rss_feed จ้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านนามน หมู่ที่ ๖ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๔๓ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๗๒ ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 6 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 30
rss_feed จ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านวังกระแส หมู่ที่ ๓ สายที่ 1 กว้าง ๔ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร สูงโดยเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร สายที่ ๒ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร สูงโดยเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร หรือมีปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ลูกบาศก์เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 6 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 29
rss_feed จ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านหนองปลาดุก หมู่ที่ ๒๐ กว้าง ๕ เมตร ยาว ๒,๐๐๐ เมตร พร้อมลงลูกรังเป็นบางช่วงไม่น้อยกว่า ๖๐๐ ลูกบาศก์เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 6 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 26
rss_feed จ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านวังกระแส หมู่ที่ ๑๖ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร พร้อมลงลูกรังเป็นบางช่วงไม่น้อยกวา ๖๘๐ ลูกบาศก์เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 6 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 26
1 - 50 (ทั้งหมด 286 รายการ) 1 2 3 4 5 6