องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผึ้ง info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
บ้านผึ้ง
อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผึ้ง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม
cast แผนการจัดซื้อจัดจ้าง-RSS
rss_feed ก่อสร้างเมรุ บ้านดงสว่าง หมู่ที่ ๗ ขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๖ เมตร
เผยแพร่วันที่ : 19 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 1
rss_feed จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้กับโรงเรียนในพื้นที่ตำบลบ้านผึ้ง
เผยแพร่วันที่ : 28 พฤศจิกายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 45
rss_feed เสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านผึ้ง หมู่ที่ ๑๓ กว้าง ๕ เมตร ยาว ๒๔๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐ ตารางเมตร
เผยแพร่วันที่ : 4 ตุลาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 79
rss_feed ก่อสร้างเสริมผิวทาง Asphaltic Concrete หมู่ที่ ๑๙ บ้านน้อยนาคำ ตำบลบ้านผึ้ง กว้าง ๕-๖ เมตร ยาว ๒,๐๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๒,๖๐๐ ตารางเมตร
เผยแพร่วันที่ : 12 กันยายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 72
rss_feed จัดซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (CAB) จำนวน 1 คัน
เผยแพร่วันที่ : 22 มิถุนายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 150
rss_feed จ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่บ้านดงสว่าง หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านผึ้ง ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ
เผยแพร่วันที่ : 24 มีนาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 220
rss_feed อาหารเสริม (นม) โรงเรียน
เผยแพร่วันที่ : 10 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 257
rss_feed ขุดลอกสระน้ำสาธารณประโยชน์ บ้านวังกระแส หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านผึ้ง ปริมาตรดินขุด ไม่น้อยกว่า 44,520 ลูกบาศก์เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผึ้ง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม
เผยแพร่วันที่ : 13 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 327
rss_feed ก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินระบบเปิด ห้วยผึ้ง หมู่ที่ 7 บ้านดงสว่าง ตำบลบ้านผึ้ง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผึ้ง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 1 บ่อ
เผยแพร่วันที่ : 27 ตุลาคม 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 530
rss_feed ก่อสร้างอาคารโดม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บ้านผึ้ง
เผยแพร่วันที่ : 4 สิงหาคม 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 567
rss_feed ปรับปรุงอาคารหอประชุม อบต.บ้านผึ้ง
เผยแพร่วันที่ : 31 ตุลาคม 2562 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 337
1 - 11 (ทั้งหมด 11 รายการ) 1