องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผึ้ง info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
บ้านผึ้ง
อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผึ้ง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม
play_arrow กฏหมาย-ระเบียบ
insert_drive_file ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้รถยนต์ของ อปท.พ.ศ.2548 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 54 |
photo ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกำหนดให้เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นที่ อปท.อาจจ่ายได้ (ฉ.2) พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 142 |
insert_drive_file ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดงาน การแข่งขันกีฬา อปท.พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 290 |
insert_drive_file พรบ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 กันยายน 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 446 |
insert_drive_file สาระสำคัญและขอบเขตการใช้สิทธิตามกฎหมายข้อมูลข่าวสารของทางราชการ poll
เผยแพร่วันที่ : 11 กันยายน 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 451 |
insert_drive_file พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 กันยายน 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 469 |
insert_drive_file สิทธิรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชน poll
เผยแพร่วันที่ : 11 กันยายน 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 450 |
1 - 7 (ทั้งหมด 7 รายการ) 1