ชื่อเรื่อง : จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง กจ ๔๗๑๕ นครพนม จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง