ชื่อเรื่อง : จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ ๑๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง