ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุไฟฟ้า เพื่อซ่อมแซมงานงานไฟฟ้าสาธารณะรายทาง ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผึ้ง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง