ชื่อเรื่อง : จ้างก่อสร้างทางเดินเชื่อมห้องน้ำหลังห้องประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผึ้ง รายละเอียดตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผึ้งกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง