ชื่อเรื่อง : จ้างปรับปรุงแผงบังแดดอาคารผู้สูงอายุ ที่ทำการ อบต.บ้านผึ้ง รายละเอียดตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผึ้งกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง