ชื่อเรื่อง : ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อน จำนวน 2 ตู้) ของกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผึ้ง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง