ชื่อเรื่อง : จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดงสว่าง หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง