ชื่อเรื่อง : จ้างเปลี่ยนยางรถยนต์ รถกู้ชีพ ทะเบียน กจ ๓๗๐๒ นครพนม จำนวน ๔ เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง