ชื่อเรื่อง : จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสุขเจริญ หมู่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง