ชื่อเรื่อง : จ้างจัดเตรียมสนามแข่งขัน โครงการกีฬาต้านภัยยาเสพติด องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผึ้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง