องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผึ้ง info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
บ้านผึ้ง
อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผึ้ง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม
cast ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา-ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
rss_feed จ้างเหมารถบัสปรับอากาศโดยสารไม่ประจำทาง จำนวน ๕ คัน ตามโครงการอบรมและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุตำบลบ้านผึ้ง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 9 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน :
rss_feed ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 7 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 2
rss_feed จ้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านนามน หมู่ที่ ๖ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๔๓ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๗๒ ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 3 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 1
rss_feed จ้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านหนองปลาดุก หมู่ ๒๑-๑๘ กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๙๘ หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙๙๐ ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 2 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 1
rss_feed ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ ตามโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข พัฒนาวัดตามแนวทาง ๕ ส ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 1 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 2
rss_feed จ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านหนองปลาดุก หมู่ที่ ๑๘ สายที่ ๑ กว้าง ๕ เมตร ยาว ๒,๐๐๐ เมตร สายที่ ๒ กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร สายที่ ๓ กว้าง ๕ เมตร ยาว ๒,๐๐๐ เมตร พร้อมลงดินลูกรังเป็นบางช่วงไม่น้อยกว่า ๒,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 1 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 2
rss_feed จ้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านหนองปลาดุก หมู่ ๑๑ กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๔๗.๕๐ หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๙๐ ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 1 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 2
rss_feed ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (สำนักปลัด) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 1 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 1
rss_feed จ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทาง (ปรับอากาศ ๒ ชั้น และรถตู้พร้อมคนขับ โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร สู่การพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 21 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 2
rss_feed จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน เลขครุภัณฑ์ ๔๕๖-๖๑-๐๑๒ (โทรทัศน์ LED TV ขนาด ๖๕ นิ้ว จำนวน ๑ เครื่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 21 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 1
rss_feed จ้างเหมาซ่อมบำรุงยานพาหนะและซ่อมบำรุงอื่นๆ รถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กค 7057 นครพนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 16 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 1
rss_feed จ้างปรับปรุงซ่อมแซมห้องศูนย์การเรียนรูธนาคารน้ำใต้ดิน อบต.บ้านผึ้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 3 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 3
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านผึ้ง หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 26 มกราคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 4
rss_feed จ้างปรับเกรดถนนเรียบ บ้านหนองเดิ่นพัฒนา หมู่ที่ ๒๓ กว้าง ๔ เมตร ยาวรวม ๖,๙๐๐ เมตร พร้อมลงลูกรังเป็นบางช่วงไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ลบ.ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๗,๖๐๐ ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 26 มกราคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 4
rss_feed จ้างปรับเกรดถนนเรียบ บ้านนามน,นาโพธิ์ หมู่ที่ ๖,๕,๑๒,๑๗ กว้าง ๔ เมตร ยาวรวม ๗,๐๒๕ เมตร พร้อมลงลูกรังเป็นบางช่วงไม่น้อยกว่า ๖๘๕ ลบ.ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๘,๑๐๐ ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 26 มกราคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 4
rss_feed จ้างปรับเกรดถนนเรียบ บ้านวังกระแส หมู่ที่ ๓,๔,๑๖ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๒,๑๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๘,๔๐๐ ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 25 มกราคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 4
rss_feed จ้างปรับเกรดถนนเรียบ บ้านผึ้ง หมู่ที่ ๑,๒,๑๓,๑๕ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๐,๗๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๓,๐๐๐ ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 25 มกราคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 4
rss_feed จ้างเหมาซ่อมบำรุงรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-5339 นครพนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 24 มกราคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 4
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านผึ้ง หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 23 มกราคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 5
rss_feed ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 23 มกราคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 4
rss_feed ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อดำเนินการปรับปรุงสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุ ในเขตพื้นที่ตำบลบ้านผึ้ง จำนวน 3 หลัง 28 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 23 มกราคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 4
rss_feed ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อดำเนินการปรับปรุงสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุ ในเขตพื้นที่ตำบลบ้านผึ้ง จำนวน 3 หลัง 28 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 23 มกราคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 4
rss_feed จ้างปรับเกรดถนนเรียบ บ้านเทพพนม,บ้านดอนม่วง หมู่ที่ 8,9 กว้าง 4.00 เมตร ยาวรวม 11,850 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 47,400 ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 23 มกราคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 4
rss_feed จ้างปรับเกรดถนนเรียบ บ้านดงสว่าง,บ้านสุขเจริญ หมู่ที่ ๗,๑๐ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๗,๓๐๐ เมตร พร้อมลงลูกรังเป็นบางช่วงไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ลบ.ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๙,๒๐๐ ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 23 มกราคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 4
rss_feed จ้างปรับเกรดถนนเรียบ บ้านหนองปลาดุก หมู่ที่ ๑๑,๑๘,๒๐,๒๑,๒๒ และบ้านน้อยนาคำ หมู่ที่ ๑๙ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๔,๗๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๘,๘๐๐ ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 23 มกราคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 5
rss_feed ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 20 มกราคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 5
rss_feed ซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 19 มกราคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 4
rss_feed ซื้อวัสดุไฟฟ้า เพื่อใช้ในการซ่อมแซมไฟฟ้าบ้านผึ้ง หมู่ที่ ๑, หมู่ที่ ๒ และหมู่ที่ ๑๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 17 มกราคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 6
rss_feed จ้างเหมารถบัสปรับอากาศ ๒ ชั้น และรถตู้ พร้อมคนขับ โครงการอบรมค่ายผู้นำเยาวชนสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมพัฒนากิจกรรมเด็กและเยาวชน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 16 มกราคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 6
rss_feed ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อใช้ในงานวางท่อระบายน้ำ บ้านผึ้ง หมู่ที่ ๑๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 16 มกราคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 5
rss_feed ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 16 มกราคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 4
rss_feed ซื้อของรางวัล สำหรับเด็กที่ร่วมกิจกรรม ตามโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 11 มกราคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 3
rss_feed ซื้อน้ำดื่ม สำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการกีฬาต้านภัยยาเสพติด องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผึ้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 10 มกราคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 5
rss_feed จ้างเหมางานพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศและค่าธรรมเนียมต่ออายุพื้นที่เว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผึ้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
เผยแพร่วันที่ : 10 มกราคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 5
rss_feed ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย (ชุดดับเพลิง ) จำนวน ๖ ชุด พร้อมหมวก รองเท้าบู๊ท และถุงมือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 9 มกราคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 4
rss_feed จ้างเหมาบริการชุดเครื่องเสียงพร้อมติดตั้ง และควบคุม ตามโครงการกีฬาต้านภัยยาเสพติด องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผึ้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 5 มกราคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 4
rss_feed จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ กีฬาต้านภัยยาเสพติด องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผึ้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 4 มกราคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 4
rss_feed จ้างเหมาจัดเตรียมสนามกีฬาสำหรับการแข่งขัน ในโครงการ กีฬาต้านภัยยาเสพติด องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผึ้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 4 มกราคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 4
rss_feed ซื้ออุปกรณ์กีฬา ถ้วยรางวัลและเวชภัณฑ์ยา สำหรับแข่งขันกีฬา ตามโครงการกีฬาต้านภัยยาเสพติด องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผึ้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 4 มกราคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 4
rss_feed ซื้อชุดกีฬา ตามโครงการกีฬาต้านภัยยาเสพติด องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผึ้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 4 มกราคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 4
rss_feed ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง (สายดับเพลิง) จำนวน ๓ เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 4 มกราคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 4
rss_feed ซื้อหัวฉีดน้ำดับเพลิง จำนวน ๑ อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 4 มกราคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 4
rss_feed ซื้อเครื่องสูบน้ำ ขนาดท่อ 2 นิ้ว ครบชุด จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 21 ธันวาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 4
rss_feed ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 21 ธันวาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 5
rss_feed จ้างจัดทำป้ายไวนิลเพื่อใช้ในโครงการ รณรงค์การป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2566 จำนวน 12 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 21 ธันวาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 5
rss_feed ซื้อวัสดุซ่อมแซมไฟฟ้าตลาดสด องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผึ้ง และไฟฟ้าสาธารณะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 16 ธันวาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 4
rss_feed ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองสาธารณสุข) จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 9 ธันวาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 7
rss_feed ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 8 ธันวาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 8
rss_feed ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 8 ธันวาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 7
rss_feed ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 8 ธันวาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 8
1 - 50 (ทั้งหมด 563 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12