องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผึ้ง info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
บ้านผึ้ง
อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผึ้ง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม
กิจกรรมประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบ
รายละเอียด : เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 นายสมบูรณ์ นาคะอินทร์ นายกองคืการบริหารส่วนตำบลบ้านผึ้ง ได้ร่วมประการศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต ร่วมกับภาคส่วนราชการในตำบลบ้านผึ้ง ได้แก่ สถานีตำรวจภูธรเมืองนครพนม สถานศึกษา 9 แห่ง โรงพยายาบลส่งเสริมสุขภาพตำบล 3 แห่ง และภาคเอกชน เพื่อประกาศให้ตำบลบ้านผึ้งเป็นตำบลปลอดการทุจริตทุกรูปแบบ โดยมีประเด็น 1 การจัดทำมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของ อบต.บ้านผึ้ง 2. การนำนโยบาย No Gift Policy ไปสู่การปฎิบัติ
ผู้โพส : admin