องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผึ้ง info_outline ข้อมูลการติดต่อ account_box กองการศึกษาฯ

องค์การบริหารส่วนตำบล
บ้านผึ้ง
อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผึ้ง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม
โครงการฝึกอบรมการดับเพลิงเบื้องต้นการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการอพยพหนีไฟ
รายละเอียด : วันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ.2565 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผึ้ง โดย นายสมบูรณ์ นาคะอินทร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผึ้ง มอบหมายให้ รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ร่วมกับ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เป็นวิทยากรโครงการฝึกอบรมการดับเพลิงเบื้องต้นการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการอพยพหนีไฟ ให้กับทางคณะครูและนักเรียนโรงเรียนชุมชนนามนวิทยาคาร ผลการฝึกอบรม ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความเข้าใจและสามารถปฏิบัติตามขั้นตอนได้อย่างถูกต้อง เกิดปลอดภัยจนจบการฝึกอบรม
ผู้โพส : admin