องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผึ้ง info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
บ้านผึ้ง
อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผึ้ง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม
verified_user กฎหมาย-ระเบียบ-พรบ
insert_drive_file ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 2548 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 137 |
insert_drive_file ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 2548 เพิ่มเติม (ฉบับที่) 2 พ.ศ. 2559 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 110 |
insert_drive_file ประกาศ เลื่อระดับทั่วไปเป็นวิชาการ ฉ.2 ปี 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 420 |
insert_drive_file ประกาศหลักเกณฑ์เลื่อนระดับสายทั่วไป ปี2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 419 |
insert_drive_file ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มกราคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 30 |
insert_drive_file พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มีนาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 27 |
insert_drive_file พรบ.บริหารงานบุคคลท้องถิ่น2542 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2558 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 479 |
insert_drive_file พรบ.ข้อมูลข่าวสารทางราชการ poll
เผยแพร่วันที่ : 18 กันยายน 2558 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 462 |
insert_drive_file ประกาศ ก.อบต.จ.นครพนม เรื่องหลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคล poll
เผยแพร่วันที่ : 8 กันยายน 2558 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 705 |
insert_drive_file พรบ.บริหารงานบุคคลท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 8 กันยายน 2558 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 481 |
insert_drive_file ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณ2541 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มกราคม 2558 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 462 |
insert_drive_file ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรับเงิน เบิกจ่ายเงิน2547 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มกราคม 2558 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 457 |
insert_drive_file ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการประชุมสภาท้องถิ่น2547 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มกราคม 2558 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 470 |
insert_drive_file ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรับเงิน เบิกจ่ายเงิน2548(เพิ่มเติม) poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มกราคม 2558 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 481 |
insert_drive_file ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนา2548 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มกราคม 2558 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 450 |
insert_drive_file พรบ.สภาตำบลและอบต.2537 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มกราคม 2558 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 478 |
insert_drive_file พรบ.แผนและขั้นตอนกระจายอำนาจ 2542 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มกราคม 2558 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 484 |
insert_drive_file ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุราชการส่วนท้องถิ่น 2535 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มกราคม 2558 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 481 |
1 - 18 (ทั้งหมด 18 รายการ) 1