องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผึ้ง info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
บ้านผึ้ง
อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผึ้ง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม
play_arrow ประกาศ ก.อบต.จังหวัดนครพนม
insert_drive_file ประกาศหลักเกณฑ์ เงื่อนไข อัตราและวิธีการจ่ายเงินประจำตำแหน่งพนักงานส่วนตำบล พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 38 |
insert_drive_file ประกาศหลักเกณฑ์การเลื่อนระดับสายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 20 |
insert_drive_file หลักเกณฑ์เกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งของ อบต. (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 27 |
insert_drive_file หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ อบต.(แก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ.2566 (การสรรหาตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง) poll
เผยแพร่วันที่ : 16 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 42 |
insert_drive_file มาตรฐานกำหนดตำแหน่งครู พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 49 |
insert_drive_file ประกาศหลักเกณฑ์เกี่ยวกับตำแหน่งครู (ฉ.2) พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 47 |
insert_drive_file ประกาศหลักเกณฑ์การกำหนดจำนวนตำแหน่งพนักงานครู อบต.พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 132 |
insert_drive_file ประกาศหลักเกณฑ์เงินเพิ่มพิเศษบุคลากรสาธารณสุขผู้ปฏิบัติงานในสถานการณ์ COVID-19 พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 163 |
insert_drive_file ประกาศหลักเกณฑ์เงินเพิ่มพนักงานจ้างผู้ปฏิบัติงานเสี่ยงภัยต่อสุขาภาพ พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 156 |
insert_drive_file ประกาศหลักเกณฑ์การให้พนักงานครูสายการสอน ได้รับเงินเดือนกรณีคุณวุฒิเพิ่มสูงขึ้นตามคุณวุฒิที่ ก.อบต.รับรอง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 211 |
1 - 10 (ทั้งหมด 10 รายการ) 1