องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผึ้ง info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
บ้านผึ้ง
อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผึ้ง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม
play_arrow ประกาศ ก.อบต.จังหวัดนครพนม
insert_drive_file หลักเกณฑ์เกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งของ อบต. (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2566
เผยแพร่วันที่ : 16 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 5 |
insert_drive_file หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ อบต.(แก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ.2566 (การสรรหาตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง)
เผยแพร่วันที่ : 16 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 6 |
insert_drive_file มาตรฐานกำหนดตำแหน่งครู พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 18 |
insert_drive_file ประกาศหลักเกณฑ์เกี่ยวกับตำแหน่งครู (ฉ.2) พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 17 |
insert_drive_file ประกาศหลักเกณฑ์การกำหนดจำนวนตำแหน่งพนักงานครู อบต.พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 97 |
insert_drive_file ประกาศหลักเกณฑ์เงินเพิ่มพิเศษบุคลากรสาธารณสุขผู้ปฏิบัติงานในสถานการณ์ COVID-19 พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 133 |
insert_drive_file ประกาศหลักเกณฑ์เงินเพิ่มพนักงานจ้างผู้ปฏิบัติงานเสี่ยงภัยต่อสุขาภาพ พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 137 |
insert_drive_file ประกาศหลักเกณฑ์การให้พนักงานครูสายการสอน ได้รับเงินเดือนกรณีคุณวุฒิเพิ่มสูงขึ้นตามคุณวุฒิที่ ก.อบต.รับรอง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 182 |
1 - 8 (ทั้งหมด 8 รายการ) 1