องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผึ้ง info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
บ้านผึ้ง
อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผึ้ง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม
play_arrow นัดประชุมสภา
insert_drive_file ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเชิญเข้าร่วมประชุมสภา อบต.บ้านผึ้ง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 (ครั้งที่ 1)
เผยแพร่วันที่ : 3 สิงหาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 9 |
insert_drive_file ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสภา อบต.บ้านผึ้ง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 (ครั้งที่ 1)
เผยแพร่วันที่ : 3 สิงหาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 7 |
insert_drive_file เรียกประชุมสภา อบต.บ้านผึ้ง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 สิงหาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 11 |
insert_drive_file เรียกประชุมสภา อบต.บ้านผึ้ง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 13 |
insert_drive_file เรียกประชุมสภา อบต.บ้านผึ้ง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 13 |
insert_drive_file ขอเชิญร่วมประชุมสภา อบต.บ้านผึ้ง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 13 |
insert_drive_file ขอเชิญร่วมประชุมสภา อบต.บ้านผึ้ง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2565 ครั้งที่ 2 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 20 |
insert_drive_file ขอเชิญประชุมสภา อบต.บ้านผึ้ง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2565 ครั้งที่ 2 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 15 |
insert_drive_file ขอเชิญประชุมสภา อบต.บ้านผึ้ง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2565 ครั้งที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 18 |
insert_drive_file ขอเชิญประชุมสภา อบต.บ้านผึ้ง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2565 ครั้งที่ poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 20 |
insert_drive_file ขอเชิญประชุมสภา อบต.บ้านผึ้ง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565 ครั้งที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 16 |
photo ขอเชิญร่วมประชุมสภา อบต.บ้านผึ้ง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 98 |
photo ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภา อบต.บ้านผึ้ง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 122 |
photo ขอเชิญประชุมสภา อบต.บ้านผึ้ง (ครั้งแรก) poll
เผยแพร่วันที่ : 29 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 102 |
insert_drive_file แจ้งนัดประชุมสภา อบต.บ้านผึ้ง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 239 |
photo เชิญร่วมรับฟังการประชุมสภา อบต.บ้านผึ้ง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 333 |
photo แจ้งนัดประชุมสภา อบต.บ้านผึ้ง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 307 |
insert_drive_file แจ้งนัดประชุมสภา อบต.บ้านผึ้ง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 356 |
insert_drive_file เชิญประชุมสภา อบต.บ้านผึ้ง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 380 |
insert_drive_file นัดประชุมสภา อบต.บ้านผึ้ง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 397 |
1 - 20 (ทั้งหมด 20 รายการ) 1