องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผึ้ง info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
บ้านผึ้ง
อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผึ้ง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม
play_arrow รายงานการประชุมสภาฯ
insert_drive_file สมัยสามัญ สมัยที่ 1 วันที่ 10 มกราคม พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 111 |
insert_drive_file สมัยแรก ประจำปี 2565 วันที่ 6 มกราคม 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 109 |
description รายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 204 |
insert_drive_file สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2563 ครั้งที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 330 |
insert_drive_file สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 334 |
insert_drive_file สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 346 |
insert_drive_file สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 347 |
insert_drive_file สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 347 |
insert_drive_file สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 กุมภาพันธ์ 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 342 |
insert_drive_file สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 369 |
insert_drive_file สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 สิงหาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 366 |
insert_drive_file สมัยสำมัญ สมัยท ี่3 ประจ ำปี พ.ศ.2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 สิงหาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 350 |
insert_drive_file สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจ าปี พ.ศ.2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 360 |
insert_drive_file สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 กุมภาพันธ์ 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 341 |
1 - 14 (ทั้งหมด 14 รายการ) 1