องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผึ้ง info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
บ้านผึ้ง
อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผึ้ง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม
play_arrow หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
insert_drive_file กำหนดหลักสูตรการอบรมประเภททั่วไปและวิชาการ ในการเลื่อนระดับ poll
เผยแพร่วันที่ : 22 กรกฎาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 54 |
insert_drive_file ประกาศหลักเกณฑ์การเลื่อนระดับสายวิชาการและสายทั่วไป (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 96 |
insert_drive_file ว. 2522 ซักซ้อมโครงการการกำหนดกลุ่มงาน poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 94 |
insert_drive_file ว 1077 17 ก.ย.64 ตอบข้อหารือการปรับปรุงหัวหน้าส่วนราชการระดับกลาง poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 94 |
insert_drive_file ประกาศหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการ พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 19 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 84 |
insert_drive_file ประกาศหลักเกณฑ์การเลื่อนระดับสายวิชาการและสายทั่วไป ปี 2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 258 |
insert_drive_file ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกสายผู้บริหาร (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 235 |
insert_drive_file มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลสายงานผู้บริหาร พ.ศ.2560 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 292 |
insert_drive_file แนวทางการเลื่อนขั้นกรณีพิเศษ Covid-19 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 244 |
insert_drive_file ประกาศหลักเกณฑ์การเลื่อนระดับสายวิชาการและสายทั่วไป poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 284 |
insert_drive_file หลักเกณฑ์โควต้าการเลื่อนขั้นเงินเดือน poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 281 |
insert_drive_file หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือน poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 276 |
insert_drive_file ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานส่วนตำบล/พนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 282 |
insert_drive_file คู่มือสมรรถนะหลัก poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 296 |
insert_drive_file คู่มือสมรรถนะประจำผู้บริหาร poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 301 |
insert_drive_file คู่มือสมรรถนะประจำตำแหน่งงาน poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 288 |
insert_drive_file คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานส่่วนตำบล/พนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 282 |
insert_drive_file ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 214 |
1 - 18 (ทั้งหมด 18 รายการ) 1