องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผึ้ง info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
บ้านผึ้ง
อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผึ้ง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม
play_arrow หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
insert_drive_file ประกาศหลักเกณฑ์การเลื่อนระดับสายวิชาการและสายทั่วไป (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 18
insert_drive_file ว. 2522 ซักซ้อมโครงการการกำหนดกลุ่มงาน poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 18
insert_drive_file ว 1077 17 ก.ย.64 ตอบข้อหารือการปรับปรุงหัวหน้าส่วนราชการระดับกลาง poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 17
insert_drive_file ประกาศหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการ พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง
เผยแพร่วันที่ : 19 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 8
insert_drive_file ประกาศหลักเกณฑ์การเลื่อนระดับสายวิชาการและสายทั่วไป ปี 2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 180
insert_drive_file ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกสายผู้บริหาร (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 162
insert_drive_file มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลสายงานผู้บริหาร พ.ศ.2560 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 216
insert_drive_file แนวทางการเลื่อนขั้นกรณีพิเศษ Covid-19 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 174
insert_drive_file ประกาศหลักเกณฑ์การเลื่อนระดับสายวิชาการและสายทั่วไป poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 206
insert_drive_file หลักเกณฑ์โควต้าการเลื่อนขั้นเงินเดือน poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 207
insert_drive_file หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือน poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 200
insert_drive_file ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานส่วนตำบล/พนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 203
insert_drive_file คู่มือสมรรถนะหลัก poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 222
insert_drive_file คู่มือสมรรถนะประจำผู้บริหาร poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 226
insert_drive_file คู่มือสมรรถนะประจำตำแหน่งงาน poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 208
insert_drive_file คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานส่่วนตำบล/พนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 208
insert_drive_file ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 144
1 - 17 (ทั้งหมด 17 รายการ) 1