องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผึ้ง info_outline ข้อมูลการติดต่อ account_box กองการศึกษาฯ

องค์การบริหารส่วนตำบล
บ้านผึ้ง
อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผึ้ง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม
folder ประกาศหลักเกณฑ์งานบริหารงานบุคคล
insert_drive_file ประกาศหลักเกณฑ์เงินเพ่ิมพิเศษบุคลากรสาธารณสุขผู้ปฏิบัติงานในสถานการณ์ COVID-19 พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 119
insert_drive_file ประกาศหลักเกณฑ์เงินเพ่ิมพนักงานจ้างผู้ปฏิบัติงานเสี่ยงภัยต่อสุขาภาพ พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 116
insert_drive_file ประกาศหลักเกณฑ์(การสรรหาตำแหน่งสายบริหารที่ว่าง) พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 196
insert_drive_file ประกาศหลักเกณฑ์เกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งของ อบต. (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 242
insert_drive_file ประกาศหลักเกณฑ์เงินค่าตอบแทนนอกเหนือเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 212
1 - 5 (ทั้งหมด 5 รายการ) 1