ชื่อเรื่อง: 6 การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา    ชื่อไฟล์: WIoryx5Mon21233.pdf    ดาว์นโหลดไฟล์นี้