เมนูหลัก (Main)
หน้าหลัก
เกี่ยวกับหน่วยงาน
ประวัติหน่วยงาน
สถานที่ท่องเที่ยว
ประชาสัมพันธ์
ภาพกิจกรรม
สินค้า OTOP ต.บ้านผึ้ง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
วิดีโอกิจกรรม(youtube)
หนังสือราชการกรม
Facebook
เว็บไซต์เดิม
เอกสารประชาสัมพันธ์
กฎหมาย ระเบียบ พรบ.
ข้อบัญญัติตำบล
ข้อบัญญัติงบประมาณ
เอกสารอบต.บ้านผึ้ง
แผนสามปี
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี
แผนพัฒนาบุคลากร
แผนอัตรากำลัง
แผนแม่บท IT
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร.)
รายงานผลการปฏิบัติงาน
แผ่นพับ/เอกสารให้ความรู้
ดาวน์โหลด สื่อ/เพลง
คู่มือสำหรับประชาชน
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี ประจำปีงบประมาณ 2559
หน้าแรก
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
กฏหมาย ระเบียบ
มาตรา 7 (1-3)
มาตรา 7 (4)
มาตรา 9
บริการ online
กระดานสนทนา
สมุดเยี่ยม
สำรวจพึงพอใจ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สายตรงผู้บริหาร
ร้องเรียน online
ระบบ online
ราคาน้ำมัน ปตท.
อัตราแลกเปลี่ยน
หนังสือพิมพ์
ภาพกิจกรรม

วันที่ 24 ม.ค.2561 เวลา 14.00 น. ดาบตำรวจพิทักษ์ ต่อยอด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผึ้ง พร้อมคณะผู้บริหารและพนักงานส่วนตำบลบ้านผึ้ง ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น เข้าศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มศักยภาพและความเข้มของผู้สูงอายุและประชาชนทั่วไป (7 ภาพ)

วันที่ 24 มกราคม 2561 เวลา 09.00 น. นายวีระศักดิ์ ศรีโสภา รองหัวหน้าผู้ตรวจกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น พร้อมคณะ ได้เดินทางมาเปิดโครงการเพิ่มศักยภาพแหล่งน้ำต้นทุนด้วยระบบธนาคารน้ำใต้ดิน ณ หนองเรือ ม.13 ต.บ้านผึ้ง โดยมีดาบตำรวจพิทักษ์ ต่อยอด นายก อบต.บ้านผึ้ง/ผอ.สถาบันน้ำนิเทศศาสนคุณส่วนย่อย จ.นครพนม พร้อมคณะผู้บริหาร หัวหน้าสถานศึกษา รพ.สต. ส.อบต. ผู้นำชุมชน นักเรียนผู้สูงอายุ และประชาชนในพื้นที่ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นข้างเคียงมาให้การต้อนรับและนำเสนอผลการดำเนินโครงการ (18 ภาพ)

ดาบตำรวจพิทักษ์ ต่อยอด คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผึ้ง ผู้นำชุมชนและประชาชนชาว ตำบลบ้านผึ้ง ต้อนรับท่านสมชาย วิทย์ดำรงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม และคณะ ซึ่ง ท่านได้นำบริการจากภาครัฐและเอกชนมาให้บริการ ประชาชนถึงพื้นที่ พร้อมทั้งมอบถุงยังชีพและทุนการศึกษา ให้กับผู้ด้อยโอกาส ณ โรงเรียนบ้านหนองปลาดุก ตำบลบ้านผึ้ง (6 ภาพ)

วันที่ 18 ธ.ค.60 เวลา 09.30น. ศูนย์ผู้สูงอายุฯจังหวัดนครพนมร่วมกับ ธนาคารอาคารสงเคราะห์"ธอส" มอบเงินสนับสนุนในการซ่อมแซมบ้านผู้สูงอายุในตำบลบ้านผึ้ง จำนวน 9 หลัง โดยมี นายสมบูรณ์ นาคะอินทร์ , นายสมสีแปทา รองนายก อบต.บ้านผึ้ง และคณะพนักงาน ผู้นำชุมชน ส.อบต. พร้อมผู้สูงอายุ ร่วมรับมอบในครั้งนี้ค่ะ (2 ภาพ)

วันที่ 14 ธันวาคม 2560 คณะผู้บริหาร ปลัด และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล นาถ่อน ได้มาศึกษาดูงานการบริหารจัดการน้ำด้วยระบบธนาคารน้ำใต้ดิน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผึ้ง โดยมี ด.ต.พิทักษ์ ต่อยอด นายกอบต.บ้านผึ้งและผอ.สถาบันน้ำนิเทศศาสนคุณจังหวัดนครพนมให้การต้อนรับและบรรยายให้ความรู้การทำธนาคารน้ำใต้ดินทั้งระบบเปิดและระบบปิด ในการนี้ยังได้รับความเมตตาจากท่านพระปลัดสุเมทต์ จารธมฺโม ผู้เชี่ยวชาญด้านนวตกรรมธนาคารน้ำใต้ดิน มาถ่ายทอดองค์ความรู้และการวางตำแหน่งบ่อธนาคารน้ำใต้ดินจากแผนที่ map contour ของตำบลอีกด้วย (11 ภาพ)

วันที่ 19 เดือนธันวาคม พ.ศ.2560 มูลนิธิป่อเต๊กตึ้ง ร่วมกับสมาคมพ่อค้าจังหวัดนครพนม มอบสิ่งของอุปโภค บริโภค และผ้าห่มกันหนาว ให้กับประชาชนตำบลบ้านผึ้ง โดยมี ท่านสมชาย วิทย์ดำรงค์ ผู้ว่าราชการ จว.นพ. เป็นประธานในพิธี พร้อมทั้ง นางปัทมา วิทย์ดำรงค์ นายกเหล่ากาชาด จว.นพ. และท่านผู้มีเกียรติเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ และมีหน่วยแพทย์สงเคราะห์ชุมชน ออกมาให้บริการตรวจสุขภาพรักษาโรค วัดสายตาพร้อมแจกแว่นสายตา และมีกิจกรรมนันทนาการต่างๆ มากมาย (8 ภาพ)

วันที่ 11 ต.ค.2560 เวลา 09:00 น. ด.ต.พิทักษ์ ต่อยอด พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลบ้านผึ้ง มีวิทยากรจิตอาสา คุณบรรจบศิลป์ จันทะวัง อาจารย์สุริยนต์ หลาบหนองแสง ทีมงาน รพสต.ตำบลบ้านผึ้ง ทั้งนี้มีผู้เข้าร่วมสังเกตการณ์ในกิจกรรม พระครูศรีปริยัติการ เจ้าอาวาสวัดโอกาส พนักงานเจ้าหน้าที่จากศูนย์ฯผู้สูงอายุจังหวัดนครพนม ผอ.บุญน้อม งามเชื้อ คณะกรรมการศูนย์พัฒนาชีวิตผู้สูงอายุต้นแบบ จ.นครพนม โดยคุณแม่ประพัฒน์พร ชาลีวรรณ,คุณก๊อต หันจรัส TOT นครพนม,คุณนุ่น พัฒนาฝีมือแรงงาน จ.นครพนม มีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม 624 คน ณ หอประชุมภุมเรศโรงเรียนบ้านผึ้งวิทยาคม (13 ภาพ)

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผึ้ง นำโดย ด.ต.พิทักษ์ ต่อยอด จัดอบรมโครงการขับเคลื่อนธนาคารน้ำใต้ดิน ประจำปีงบประมาณ 2561 เพื่ออบรมให้ความรู้แก่ประชาชนและหน่วยงานส่วนท้องถิ่นที่สนใจ โดยมีท่านเอกราช มณีกรรณ นายอำเภอเมืองนครพนม ให้เกียรติเป็นประธานในโครงการฯ โดยมีพระปลัดสุเมทต์ จาระธรรมโม และผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันวิจัยน้ำนิเทศศาสนคุณ มาให้ความรู้พร้อมลงพื้นที่เพื่อกำหนดจุดในการวางแผนการทำธนาคารน้ำใต้ดินของตำบลบ้านผึ้งต่อไป (7 ภาพ)

วันที่ 25 สิงหาคม 2560 เวลา 07.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผึ้ง นำโดย ดาบตำรวจพิทักษ์ ต่อยอด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผึ้ง ร่วมกับ วิทยาลัยเทคโนโลยีอินเตอร์พัฒนศาสตร์ และเมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ ได้นำคณะนักเรียนจากโรงเรียนผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผึ้ง จำนวน 308 คน เข้าชมภาพยนต์ ตามโครงการ "เปิดโลกกว้างสร้างรอยยิ้ม" ของมูลนิธิเมเจอร์แคร์ ที่เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ สาขาบิ๊กซี นครพนม ซึ่งมีผู้จัดการเมเจอร์ฯ สาขาบิ๊กซีนครพนม และพนักงานเมเจอร์ฯ ให้การต้อนรับ พร้อมกันนั้นยังได้แจกขนมป๊อปคอร์นและน้ำดื่มให้กับผู้ที่มาร่วมชมภาพยนต์ทุกท่านอีกด้วย ขอขอบคุณ มณฑลทหารบกที่ 210 (ค่ายพระยอดเมืองขวาง) คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ศูนย์ฯผู้สูงอายุจังหวัดนครพนม,โรงเรียนนครพนมวิทยาคม,วัดบ้านหนองปลาดุก,สมาชิกอบต.บ้านผึ้ง,และสถานีตำรวจท่องเที่ยวนครพนม 4 กองกำกับ 3 ที่อำนวยความสะดวกในการเดินทางของคณะโรงเรียนผู้สูงอายุในครั้งนี้ (63 ภาพ)

การประชมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผึ้ง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2560 วันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ.2560 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผึ้ง (7 ภาพ)

โครงการส่งเสริมประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 14 - 15 พฤษภาคม พ.ศ.2560 ณ วัดบ้านหนองปลาดุก หมู่ที่ 22 ตำบลบ้านผึ้ง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม (11 ภาพ)

เปิดโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลบ้านผึ้ง จุดที่ 2 (วัดสันตยาภิรมย์) ในวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ.2560 (34 ภาพ)

ภาพการประชุมจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลบ้านผึื้ง จุดที่ 2 ในวันที่ 25 เมษายน พ.ศ.2560ณ วัดสันตยาภิรมย์ บ้านผึ้ง ตำบลบ้านผึ้ง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม (22 ภาพ)

วันที่ 25 เมษายน 2560 เวลา 09.00 น. ด.ต.พิทักษ์ ต่อยอด นายก อบต.บ้านผึ้ง พร้อมคณะผู้บริหาร พนักงาน อบต.บ้านผึ้ง , ผอ.โรงเรียนดงสว่างเจริญวิทย์,ผู้แทนโรงเรียนบ้านผึ้ง ผู้แทนโรงเรียนบ้านวังกระแส ,ผู้แทนโรงเรียนวังกระแสวิทยาคม ,ผอ.รพสต.บ้านผึ้ง ,ผู้นำชุมชน ,ส.อบต.ชมรมผู้สูงอายุตำบลบ้านผึ้งและผู้สูงอายุบ้านผึ้ง ม.1,2,13,15 บ้านวังกระแส ม.3,4,16 ร่วมประชุมประชาคม จัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุ แห่งที่ 2 ณ วัดสันตยาภิรมย์ โดยผลการประชุมประชาคมมีมติเป็นเอกฉันท์ เห็นสมควรจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุแห่ง ที่ 2 (7 ภาพ)

การประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2559 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลบ้านผึ้ง วันที่ 7 มีนาคม 2560 ณ หอประชุม อบต.บ้านผึ้ง อ.เมือง จ.นครพนม (30 ภาพ)

การประชุมปรึกษาหารือการจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลบ้านผึ้ง วันที่ 6 มีนาคม พ.ศ.2560 ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผึ้ง (14 ภาพ)

วันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ.2559 อบต.บ้านผึ้ง บูรณาการร่วมกับท้องถิ่น ร่วมการประเมินกำนัน ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม ประจำ 2560 บ้านหนองปลาดุก หมู่ที่ 22 (9 ภาพ)

กิจกรรม "ทำดีเพื่อพ่อ" เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันที่ 5 ธันวาคม 2559 กิจกรรม 1.ทำบุญตักบาตร 2.ลงนามถวายความอาลัย 3.ทุกหมู่บ้านทำความสะอาดรอบหมู่บ้าน 4.พิธีสวดพุทธมนต์ (15 ภาพ)

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผึ้ง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2559 ในวันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ.2559 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผึ้ง ชั้น 2 (10 ภาพ)

วันอังคารที่ 18 ตุลาคม พ.ศ.2559 เวลา 07.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผึ้ง นำโดยดาบตำรวจพิทักษ์ ต่อยอด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผึ้ง จัดพิธีทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ “พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช” โดยนายเอกราช มณีกรรณ์ นายอำเภอเมืองนครพนม พันตำรวจเอก อุกกษฎ์ ทรงชัยสงวน ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองนครพนม พร้อมทั้งภาคส่วนราชการ และประชาชนชาวตำบลบ้านผึ้งร่วมตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 59 รูป (15 ภาพ)

การจัดโครงการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน อบต.บ้านผึ้ง ประจำปี 2559 ระหว่างวันที่ 27-28 สิงหาคม พ.ศ.2559 ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผึ้ง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม (17 ภาพ)

พิธีลงนามถวายพระพร ถวายเครื่องราชสักการะ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 (44 ภาพ)

พิธีส่งมอบโอ่งเก็บน้ำโครงการประชารัฐร่วมใจสู้ภัยแล้ง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองราชย์ ครบ 70 ปี และเนื่องในโอกาส 12 สิงหามหาราชินี (12 ภาพ)

โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพการปั้นโอ่ง ประชารัฐร่วมใจสู้ภัยแล้ง ประจำปีงบประมาณ 2559 ระหว่างวันที่ 27 มิถุนายน - 16 กรกฎาคม 2559 (10 ภาพ)

กิจกรรมเดินรณรงค์การออกเสียงประชามติ (16 ภาพ)

โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หลักสูตร การเพาะเลี้ยงเห็กป่า ประจำปี 2559 ใันวันที่ 29 กรกฎาคม 2559 ณ โรงเรียนดงสว่างเจริญวิทย์ บ้านดงสว่าง หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านผึ้ง ตำบลบ้านผึ้ง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม (15 ภาพ)

โครงการรักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน 7 รอบ ราชินี 70 ปี ครองราชย์ จัดขึ้นในวันที่ 13 กรกฎาคม 2559 ณ ป่าสาธารณประโยชน์โคกห้วยแล้ง หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านผึ้ง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม (9 ภาพ)

ภาพการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผึ้ง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม (14 ภาพ)

กิจกรรมการแข่งขันกีฬาตำบลบ้านผึ้งต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2559 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 16-22 มีนาคม พ.ศ.2559 พิธีเปิดปิดการแข่งขัน วันที่ 22 มีนาคม พ.ศ.2559 (18 ภาพ)

ตารางการแข่งขันกีฬาตำบลบ้านผึ้งต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2559 (7 ภาพ)

ภาพกิจกรรมการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2558 ณ รินอ่างเก็บน้ำห้วยส้มโฮง หมู่ที่ 12 ตำบลบ้านผึ้ง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม ในวันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ.2558 (22 ภาพ)

ร่วมกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558 "BIKE FOR DAD" ณ ศาลากลางจังหวัดนครพนม ในวันที่ 11 ธันวาคม 2558 (12 ภาพ)

ภาพโครงการปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพ สานรักสามัคคี ทำความดีเพื่อในหลวง (ปั่นเพื่อพ่อ) ประจำปี พ.ศ.2558 จัดโดย องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผึ้ง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม ในวันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ.2558 (22 ภาพ)

ภาพโครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 5 ธันวามหาราช จัดโดย องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผึ้ง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม ในวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ.2558 (14 ภาพ)

โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพเยาวชน หลักสูตร ประดิษฐ์ประดอย ปี 2558 ระหว่างวันที่ 17 - 18 กันยายน 2558 (7 ภาพ)

โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชน ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หลักสูตรการจับผ้าและการจัดดอกไม้ ประจำปี 2558 ระหว่างวันที่ 19 - 20 กันยายน 2558 (12 ภาพ)

พิธีถวายเครื่องราชสักการะและลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในวันที่ 12 สิงหาคม 2558 ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผึ้ง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม (59 ภาพ)

ประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปี ระหว่างวันที่ 14-15 พฤษภาคม 2558 ณ วัดบ้านหนองปลาดุก ต.บ้านผึ้ง อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม (36 ภาพ)

โครงการวันสงกรานต์ปีใหม่ไทย ใส่ใจสุขภาพผู้สูงวัยตำบลบ้านผึ้ง วันที่ 9 เมษายน 2558 (28 ภาพ)

พิธีเปิดอาคารสำนักงาน อบต.บ้านผึ้ง วันที่ 9 เมษายน 2558 (12 ภาพ)

การแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติด อบต.จังหวัดนครพนม สัมพันธ์เกมส์ 2558 วันที่ 2 มีนาคม 2558 ณ สนามกีฬากลางจังหวัดนครพนม (16 ภาพ)

ร่วมงานวันกะเลิงรำลึก ปี 2558 ณ สนามโรงเรียนบ้านกุรุคุ ตำบลกุรุคุ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 (9 ภาพ)

การออกประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ 1-23 ตำบลบ้านผึ้ง เพื่อจัดทำแผนพัฒนาตำบลสามปี (พ.ศ.2559-2561) ประจำปีงบประมาณ 2558 ระหว่างวันที่ 9-16 กุมภาพันธ์ 2558 (9 ภาพ)

ร่วมงานเวทีความคิด ปฏิรูปประเทศไทย จัดโดย กกส.รส.จว.น.พ. จัดในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558 (10 ภาพ)

ความคืบหน้าการก่อสร้างอาคาร (6 ภาพ)

ลอยกระทง 2557 (6 ภาพ)

ภาพกิจกรรมงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ (4 ภาพ)

งานสืบสานและอนุรักษ์ประเพณีลอยกระทงปี2557 6 พฤศจิกายน 2557 ณ ริมอ่างเก็บน้ำห้วยส้มโฮง (6 ภาพ)

ภาพก่อสร้างอาคารที่ทำการอบต.บ้านผึ้ง เพื่อบริการประชาชน เริ่มก่อสร้าง กรกฎาคม 2557 (9 ภาพ)

49 กิจกรรม : 1 หน้า :
แนะนำผู้บริหาร

(ด.ต.พิทักษ์ ต่อยอด)
นายก อบต.บ้านผึ้ง
ปลัด อบต.บ้านผึ้ง

(นายประพันธ์ เพิ่มพูล)
ปลัด อบต.บ้านผึ้ง
ผู้บริหาร/สภา
ผู้บริหารฝ่ายการเมือง
สภา อบต.
ข้อมูลบุคลากร
ผู้บริหารฝ่ายประจำ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
กองสาธารณสุขฯ
ส่วนภูมิภาค(นอกสังกัด)
ฝ่ายปกครอง(กำนันผู้ใหญ่)
กองทุนประกันสุขภาพตำบล
ระบบ online กรมส่งเสริมฯ