เมนูหลัก (Main)
หน้าหลัก
เกี่ยวกับหน่วยงาน
ประวัติหน่วยงาน
สถานที่ท่องเที่ยว
ประชาสัมพันธ์
ภาพกิจกรรม
สินค้า OTOP ต.บ้านผึ้ง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
วิดีโอกิจกรรม(youtube)
หนังสือราชการกรม
Facebook
เว็บไซต์เดิม
เอกสารประชาสัมพันธ์
กฎหมาย ระเบียบ พรบ.
ข้อบัญญัติตำบล
ข้อบัญญัติงบประมาณ
เอกสารอบต.บ้านผึ้ง
แผนสามปี
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี
แผนพัฒนาบุคลากร
แผนอัตรากำลัง
แผนแม่บท IT
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร.)
รายงานผลการปฏิบัติงาน
แผ่นพับ/เอกสารให้ความรู้
ดาวน์โหลด สื่อ/เพลง
คู่มือสำหรับประชาชน
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี ประจำปีงบประมาณ 2559
หน้าแรก
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
กฏหมาย ระเบียบ
มาตรา 7 (1-3)
มาตรา 7 (4)
มาตรา 9
บริการ online
กระดานสนทนา
สมุดเยี่ยม
สำรวจพึงพอใจ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สายตรงผู้บริหาร
ร้องเรียน online
ระบบ online
ราคาน้ำมัน ปตท.
อัตราแลกเปลี่ยน
หนังสือพิมพ์

ภาพกิจกรรม
วันที่ 18 ธ.ค.60 เวลา 09.30น. ศูนย์ผู้สูงอายุฯจังหวัดนครพนมร่วมกับ ธนาคารอาคารสงเคราะห์"ธอส" มอบเงินสนับสนุนในการซ่อมแซมบ้านผู้สูงอายุในตำบลบ้านผึ้ง จำนวน 9 หลัง โดยมี นายสมบูรณ์ นาคะอินทร์ , นายสมสีแปทา รองนายก อบต.บ้านผึ้ง และคณะพนักงาน ผู้นำชุมชน ส.อบต. พร้อมผู้สูงอายุ ร่วมรับมอบในครั้งนี้ค่ะ (2 ภาพ)

วันที่ 14 ธันวาคม 2560 คณะผู้บริหาร ปลัด และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล นาถ่อน ได้มาศึกษาดูงานการบริหารจัดการน้ำด้วยระบบธนาคารน้ำใต้ดิน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผึ้ง โดยมี ด.ต.พิทักษ์ ต่อยอด นายกอบต.บ้านผึ้งและผอ.สถาบันน้ำนิเทศศาสนคุณจังหวัดนครพนมให้การต้อนรับและบรรยายให้ความรู้การทำธนาคารน้ำใต้ดินทั้งระบบเปิดและระบบปิด ในการนี้ยังได้รับความเมตตาจากท่านพระปลัดสุเมทต์ จารธมฺโม ผู้เชี่ยวชาญด้านนวตกรรมธนาคารน้ำใต้ดิน มาถ่ายทอดองค์ความรู้และการวางตำแหน่งบ่อธนาคารน้ำใต้ดินจากแผนที่ map contour ของตำบลอีกด้วย (11 ภาพ)

วันที่ 19 เดือนธันวาคม พ.ศ.2560 มูลนิธิป่อเต๊กตึ้ง ร่วมกับสมาคมพ่อค้าจังหวัดนครพนม มอบสิ่งของอุปโภค บริโภค และผ้าห่มกันหนาว ให้กับประชาชนตำบลบ้านผึ้ง โดยมี ท่านสมชาย วิทย์ดำรงค์ ผู้ว่าราชการ จว.นพ. เป็นประธานในพิธี พร้อมทั้ง นางปัทมา วิทย์ดำรงค์ นายกเหล่ากาชาด จว.นพ. และท่านผู้มีเกียรติเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ และมีหน่วยแพทย์สงเคราะห์ชุมชน ออกมาให้บริการตรวจสุขภาพรักษาโรค วัดสายตาพร้อมแจกแว่นสายตา และมีกิจกรรมนันทนาการต่างๆ มากมาย (8 ภาพ)

วันที่ 11 ต.ค.2560 เวลา 09:00 น. ด.ต.พิทักษ์ ต่อยอด พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลบ้านผึ้ง มีวิทยากรจิตอาสา คุณบรรจบศิลป์ จันทะวัง อาจารย์สุริยนต์ หลาบหนองแสง ทีมงาน รพสต.ตำบลบ้านผึ้ง ทั้งนี้มีผู้เข้าร่วมสังเกตการณ์ในกิจกรรม พระครูศรีปริยัติการ เจ้าอาวาสวัดโอกาส พนักงานเจ้าหน้าที่จากศูนย์ฯผู้สูงอายุจังหวัดนครพนม ผอ.บุญน้อม งามเชื้อ คณะกรรมการศูนย์พัฒนาชีวิตผู้สูงอายุต้นแบบ จ.นครพนม โดยคุณแม่ประพัฒน์พร ชาลีวรรณ,คุณก๊อต หันจรัส TOT นครพนม,คุณนุ่น พัฒนาฝีมือแรงงาน จ.นครพนม มีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม 624 คน ณ หอประชุมภุมเรศโรงเรียนบ้านผึ้งวิทยาคม (13 ภาพ)

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผึ้ง นำโดย ด.ต.พิทักษ์ ต่อยอด จัดอบรมโครงการขับเคลื่อนธนาคารน้ำใต้ดิน ประจำปีงบประมาณ 2561 เพื่ออบรมให้ความรู้แก่ประชาชนและหน่วยงานส่วนท้องถิ่นที่สนใจ โดยมีท่านเอกราช มณีกรรณ นายอำเภอเมืองนครพนม ให้เกียรติเป็นประธานในโครงการฯ โดยมีพระปลัดสุเมทต์ จาระธรรมโม และผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันวิจัยน้ำนิเทศศาสนคุณ มาให้ความรู้พร้อมลงพื้นที่เพื่อกำหนดจุดในการวางแผนการทำธนาคารน้ำใต้ดินของตำบลบ้านผึ้งต่อไป (7 ภาพ)

วันที่ 25 สิงหาคม 2560 เวลา 07.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผึ้ง นำโดย ดาบตำรวจพิทักษ์ ต่อยอด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผึ้ง ร่วมกับ วิทยาลัยเทคโนโลยีอินเตอร์พัฒนศาสตร์ และเมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ ได้นำคณะนักเรียนจากโรงเรียนผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผึ้ง จำนวน 308 คน เข้าชมภาพยนต์ ตามโครงการ "เปิดโลกกว้างสร้างรอยยิ้ม" ของมูลนิธิเมเจอร์แคร์ ที่เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ สาขาบิ๊กซี นครพนม ซึ่งมีผู้จัดการเมเจอร์ฯ สาขาบิ๊กซีนครพนม และพนักงานเมเจอร์ฯ ให้การต้อนรับ พร้อมกันนั้นยังได้แจกขนมป๊อปคอร์นและน้ำดื่มให้กับผู้ที่มาร่วมชมภาพยนต์ทุกท่านอีกด้วย ขอขอบคุณ มณฑลทหารบกที่ 210 (ค่ายพระยอดเมืองขวาง) คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ศูนย์ฯผู้สูงอายุจังหวัดนครพนม,โรงเรียนนครพนมวิทยาคม,วัดบ้านหนองปลาดุก,สมาชิกอบต.บ้านผึ้ง,และสถานีตำรวจท่องเที่ยวนครพนม 4 กองกำกับ 3 ที่อำนวยความสะดวกในการเดินทางของคณะโรงเรียนผู้สูงอายุในครั้งนี้ (63 ภาพ)


วิดีโอกิจกรรม(youtube)

ธนาคารน้ำใต้ดิน Ground Water Bank (2)(07 กรกฏาคม 2560)

ธนาคารน้ำใต้ดิน Ground Water Bank (2)(07 กรกฏาคม 2560)


หนังสือราชการกรม
แนะนำผู้บริหาร

(ด.ต.พิทักษ์ ต่อยอด)
นายก อบต.บ้านผึ้ง
ปลัด อบต.บ้านผึ้ง

(นายประพันธ์ เพิ่มพูล)
ปลัด อบต.บ้านผึ้ง
ผู้บริหาร/สภา
ผู้บริหารฝ่ายการเมือง
สภา อบต.
ข้อมูลบุคลากร
ผู้บริหารฝ่ายประจำ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
กองสาธารณสุขฯ
ส่วนภูมิภาค(นอกสังกัด)
ฝ่ายปกครอง(กำนันผู้ใหญ่)
กองทุนประกันสุขภาพตำบล
ระบบ online กรมส่งเสริมฯ