เมนูหลัก (Main)
หน้าหลัก
เกี่ยวกับหน่วยงาน
ประวัติหน่วยงาน
สถานที่ท่องเที่ยว
ประชาสัมพันธ์
ภาพกิจกรรม
สินค้า OTOP ต.บ้านผึ้ง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
วิดีโอกิจกรรม(youtube)
หนังสือราชการกรม
Facebook
เว็บไซต์เดิม
เอกสารประชาสัมพันธ์
กฎหมาย ระเบียบ พรบ.
ข้อบัญญัติตำบล
ข้อบัญญัติงบประมาณ
เอกสารอบต.บ้านผึ้ง
แผนสามปี
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี
แผนพัฒนาบุคลากร
แผนอัตรากำลัง
แผนแม่บท IT
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร.)
รายงานผลการปฏิบัติงาน
แผ่นพับ/เอกสารให้ความรู้
ดาวน์โหลด สื่อ/เพลง
คู่มือสำหรับประชาชน
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี ประจำปีงบประมาณ 2559
หน้าแรก
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
กฏหมาย ระเบียบ
มาตรา 7 (1-3)
มาตรา 7 (4)
มาตรา 9
บริการ online
กระดานสนทนา
สมุดเยี่ยม
สำรวจพึงพอใจ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สายตรงผู้บริหาร
ร้องเรียน online
ระบบ online
ราคาน้ำมัน ปตท.
อัตราแลกเปลี่ยน
หนังสือพิมพ์

ภาพกิจกรรม
โครงการสืบสานระเพณีสงกรานต์ ปีใหม่ไทย ประจำปี พ.ศ.2561 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผึ้ง โดยท่าน ด.ต.พิทักษ์ ต่อยอด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผึ้ง จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์ ปีใหม่ไทย ประจำปี พ.ศ.2561 (สงกรานต์สดในด้วยสูงวัยออเจ้า) เพื่อส่งเสริมให้ความสำคัญกับผู้สูงอายุ ซึ่ง ท่านชวลิต วิชยสุทธิ์ ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ (26 ภาพ)

11/04/61 14.30 น.ดาบตำรวจ พิทักษ์ ต่อยอด นายก อบต.บ้านผึ้ง ร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์ปีใหม่ไทย รดน้ำขอพรท่าน เอกราช มณีกรรณ์ นายอำเภอเมืองนครพนม พร้อมทั้งรดน้ำขอพรผู้สูงอายุในเขตอำเภอเมือนครพนม (17 ภาพ)

วันที่ 24 ม.ค.2561 เวลา 14.00 น. ดาบตำรวจพิทักษ์ ต่อยอด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผึ้ง พร้อมคณะผู้บริหารและพนักงานส่วนตำบลบ้านผึ้ง ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น เข้าศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มศักยภาพและความเข้มของผู้สูงอายุและประชาชนทั่วไป (7 ภาพ)

วันที่ 24 มกราคม 2561 เวลา 09.00 น. นายวีระศักดิ์ ศรีโสภา รองหัวหน้าผู้ตรวจกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น พร้อมคณะ ได้เดินทางมาเปิดโครงการเพิ่มศักยภาพแหล่งน้ำต้นทุนด้วยระบบธนาคารน้ำใต้ดิน ณ หนองเรือ ม.13 ต.บ้านผึ้ง โดยมีดาบตำรวจพิทักษ์ ต่อยอด นายก อบต.บ้านผึ้ง/ผอ.สถาบันน้ำนิเทศศาสนคุณส่วนย่อย จ.นครพนม พร้อมคณะผู้บริหาร หัวหน้าสถานศึกษา รพ.สต. ส.อบต. ผู้นำชุมชน นักเรียนผู้สูงอายุ และประชาชนในพื้นที่ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นข้างเคียงมาให้การต้อนรับและนำเสนอผลการดำเนินโครงการ (18 ภาพ)

ดาบตำรวจพิทักษ์ ต่อยอด คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผึ้ง ผู้นำชุมชนและประชาชนชาว ตำบลบ้านผึ้ง ต้อนรับท่านสมชาย วิทย์ดำรงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม และคณะ ซึ่ง ท่านได้นำบริการจากภาครัฐและเอกชนมาให้บริการ ประชาชนถึงพื้นที่ พร้อมทั้งมอบถุงยังชีพและทุนการศึกษา ให้กับผู้ด้อยโอกาส ณ โรงเรียนบ้านหนองปลาดุก ตำบลบ้านผึ้ง (6 ภาพ)

วันที่ 18 ธ.ค.60 เวลา 09.30น. ศูนย์ผู้สูงอายุฯจังหวัดนครพนมร่วมกับ ธนาคารอาคารสงเคราะห์"ธอส" มอบเงินสนับสนุนในการซ่อมแซมบ้านผู้สูงอายุในตำบลบ้านผึ้ง จำนวน 9 หลัง โดยมี นายสมบูรณ์ นาคะอินทร์ , นายสมสีแปทา รองนายก อบต.บ้านผึ้ง และคณะพนักงาน ผู้นำชุมชน ส.อบต. พร้อมผู้สูงอายุ ร่วมรับมอบในครั้งนี้ค่ะ (2 ภาพ)


วิดีโอกิจกรรม(youtube)

ธนาคารน้ำใต้ดิน Ground Water Bank (2)(07 กรกฏาคม 2560)

ธนาคารน้ำใต้ดิน Ground Water Bank (2)(07 กรกฏาคม 2560)


หนังสือราชการกรม
แนะนำผู้บริหาร

(ด.ต.พิทักษ์ ต่อยอด)
นายก อบต.บ้านผึ้ง
ปลัด อบต.บ้านผึ้ง

(นายประพันธ์ เพิ่มพูล)
ปลัด อบต.บ้านผึ้ง
ผู้บริหาร/สภา
ผู้บริหารฝ่ายการเมือง
สภา อบต.
ข้อมูลบุคลากร
ผู้บริหารฝ่ายประจำ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
กองสาธารณสุขฯ
ส่วนภูมิภาค(นอกสังกัด)
ฝ่ายปกครอง(กำนันผู้ใหญ่)
กองทุนประกันสุขภาพตำบล
ระบบ online กรมส่งเสริมฯ